Ústav ekonomiky a managementu

Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu

Záznam z dne otevřených dveří

O Ústavu ekonomiky a managementu

Ústav zajišťuje výuku bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management se specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu a to v češtině i v angličtině. Studenti si v nich mohou vybírat i odborná zaměření, například na finance, projektový management, řízení dodavatelského řetězce, procesní řízení nebo marketing. Programy se vyznačují důrazem na analytické dovednosti, přípravou na práci v mezinárodním prostředí a individuálním přístupem, upřednostňujícím kvalitu nad kvantitou. Nedílnou součástí studia je proto práce na projektech, účast odborníků z praxe, výuka vybraných předmětů v angličtině a pro řadu studentů i nejméně jeden zahraniční výjezd. Uchazeči skládají přijímací zkoušky, které je ale možné prominout. S diplomem ze špičkové výzkumné univerzity to vše zaručuje výborné uplatnění absolventů, kteří často získávají dobré zaměstnání již při studiu.

Ústav rovněž nabízí roční přípravný program pro uchazeče do anglických studijních programů, kteří nejsou rodilými mluvčími, odborné předměty v angličtině pro mezinárodní výměnné studenty, a také programy celoživotního vzdělávání. Jeho zaměstnanci a studenti se věnují i tvůrčí a vědecké činnosti a realizují smluvní výzkum pro podniky a instituce veřejné správy.

Další informace naleznete na webu Ústavu ekonomiky a managementu.

Vědci, kteří tě budou učit

Doc. Jan Vlachý

Velkou část své profesní dráhy zasvětil Jan Vlachý oblasti financí, která pro něj vždy představovala především tvůrčí řešení širokého…

Doc. Tomáš Hudeček

Tomáš Hudeček se zabývá řízením, správou a plánováním velkých měst. Využívá k tomu jak vzdělání a letité akademické praxe…

Lenka Mynaříková, Ph.D.

Lenka Mynaříková přednáší předměty z oblasti sociální a manažerské psychologie. Ve své výzkumné činnosti se věnuje především forenzní psychologii (problematika…

Doc. Lenka Švecová

Lenka Švecová působí jako vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu. Ve své odborné činnosti se věnuje problematice managementu, zejména manažerskému…

Studijní programy:

Bakalářské studium