Odvětvový management

Naučíte se řešit náročné rozhodovací problémy, pracovat v multidisciplinárních a mezinárodních týmech a řídit je. V rámci programu si můžete vybrat ze dvou specializací – projektové řízení inovací nebo řízení chemického provozu – a v nich kombinovat povinně-volitelné předměty pro hlubší profilaci svého odborného zaměření.

Tento studijní program je možné absolvovat i v blokové formě, kde se cvičení konají o víkendech a pro přednášky jsou k dispozici rozšířené studijní opory včetně videozáznamů. Tuto organizaci studia ocení především zájemci, kteří již pracují nebo například pečují o děti.

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Garant programu

Jan Vlachý
Dvacet let působil na vedoucích pozicích v oblasti financí, řadu projektů řešil jako expert. Vyučoval i na zahraničních univerzitách, výzkum a publikační činnost zaměřuje na finanční modelování, investiční rozhodování za rizika a finanční historii.

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 2 roky
  • minimální počet přijímaných: 160 studentů
  • forma studia: Navazující magisterské studium
  • kód programu: N901

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 22.8.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 180


přijatí studenti: 156

Ústav ekonomiky a managementu zajišťuje výuku nově akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management (Economics and Management) a navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management se specializacemi Projektové řízení inovací (Innovation Project Management) a Řízení chemického průmyslu (Chemical Industry). Podílí se také na přípravě doktorského studijního programu Management udržitelného rozvoje (Sustainability Management). Od roku 2020 posílilo ústav více než šest desítek nových akademických pracovníků, z nichž většina dříve působila na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Je tak plně vybaven odbornými kapacitami pro naplňování svého poslání a pro další růst.