Seznam studijních programů

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Doktorské studium je jasná cesta pro všechny, kteří vidí svůj profesní život ve vědě, ať již v soukromé či v akademické sféře. Na VŠCHT Praha je otvíráno přes 40 doktorských studijních programů.

Informace o doktorském studiu