Energie a paliva

Získáte nové a prohloubíte si dosavadní chemicko-inženýrské, technologické a analytické znalosti v oblasti zpracování a využití fosilních zdrojů uhlíku (především ropa, zemní plyn a uhlí) i alternativních paliv (zejména biopaliva určená pro pohon spalovacích motorů a pro energetické účely). V rámci programu si můžete zvolit ze tří specializací: Technologie ropy a alternativních paliv, Plynná a pevná paliva, Chemické technologie v energetice.

Uplatnění

 • Technolog, specialista, manažer
 • Podniky zpracovávající ropu
 • Výroba základních petrochemikálií
 • Výroba a využití kapalných biopaliv
 • Aplikovaný výzkum
 • Výzkumné a vývojové organizace
 • Projektové a konzultačních orgány
 • Státní správa - ochrana ovzduší

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 40 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N201

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 19


přijatí studenti: 18


nesplnili podmínky přijetí: 1

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Pavel Šimáček
Vystudoval VŠCHT Praha obor Chemické a energetické zpracování paliv. Po studiu začal působit na FTOP VŠCHT Praha, v současné době je vedoucím Ústavu technologie ropy a alternativních paliv.

Reference zaměstnavatele

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.