Syntéza a výroba léčiv

Program je sestaven dle potřeb a specifik farmaceutických výrob a vývoje originálních a generických léčiv. Navazuje na bakalářský program stejného názvu. Dělí se na dvě specializace – Syntézu léčiv, která klade důraz na syntetickou organickou chemii, a Výrobu léčiv, jež vás provede po cestě od nalezení substance s léčivými účinky ke skutečně vyráběnému léku.

Uplatnění

 • Výzkum a vývoj léčiv
 • Technolog farmaceutických výrob
 • Manažer výroby léčiv a doplňků stravy
 • Výroba speciálních chemikálií
 • Materiály pro lékařské aplikace
 • Kontrolní instituce
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 80 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N103

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 69


přijatí studenti: 65


nesplnili podmínky přijetí: 4

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Petr Zámostný
V oblasti farmaceutické technologie se věnuje zejména procesním aspektům výroby pevných lékových forem, vývoji formulací a řešení technologických problémů. Vedl přes 50 diplomových prací zaměřených na aktuální průmyslové problémy v této oblasti.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.