Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie je dlouhodobě nejpopulárnější program na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Je ideální pro studenty, které kromě chemie baví i biologie, zajímají se o mikroorganismy včetně virů, živočišné a rostlinné buňky a současně o jejich využití v biotechnologiích, bioinženýrství, genovém inženýrství a při výrobě léčiv.

Studijní program poskytuje klíčové kompetence a praktické dovednosti zejména v chemii, biochemii, mikrobiologii, molekulární biologii a jejich praktické aplikace v biotechnologii, farmacii, medicíně a dalších příbuzných oborech. Součástí studia je též nabídka zahraničních studijních pobytů. Podle zvolené specializace se z vás stanou odborníci v širokém spektru biotechnologií (od pivovarství přes výrobu léčiv až k ochraně životního prostředí) a budete výborně připraveni pro navazující magisterské studium ve studijních programech Biochemie a buněčná biologie, Mikrobiologie a genové inženýrství, Biotechnologie a bioinženýrství a Přírodní látky a léčiva.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium přírodovědného nebo technického směru
 • Průmyslové firmy podnikající v oblasti biotechnologií a farmacie
 • Vědecké a výzkumné organizace
 • Společnosti působící v ochraně životního prostředí
 • Akreditované, kontrolní a provozní laboratoře
 • Zdravotnická zařízení
 • Úřady státní správy

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 150 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B301

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 580


přijatí studenti: 419


nesplnili podmínky přijetí: 161

Specializace

Specializaci si studenti volí až v průběhu prvního ročníku studia. Přihláška se podává na studijní program. Vybrat si budete moci z následujících specializací:

Portrét studenta programu

Emílie Kučerová: „Antimikrobiální peptidy jsou podstatou tradičního bylinkářství”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Martin Halecký
Zabývá se studiem biopesticidů a funkčních materiálů pro biotechnologie a dekontaminačními biotechnologiemi jako jsou čištění odpadní vody a vzduchu z hlediska aplikace bioreaktorů, regulace a řízení bioprocesů, povrchových vlastností a tvorby biofilmu.

Reference zaměstnavatele

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.