Studijní plán B301C

Studijní plán - Biochemie a mikrobiologie (B301C)

1. ročník

Zimní semestr
Společné předměty

2. ročník

Zimní semestr
Společné předměty

3. ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.