Analytická chemie

Ovládnete špičkové analytické metody teoreticky i prakticky – konkrétně metody separační, molekulovou spektrometrii a elektroanalytické metody včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření. Praktická laboratorní výuka se opírá o moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1–3členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím značnou míru individualizace vlastního vzdělání.

 

Web programu

Uplatnění

 • Nejmodernější analytické laboratoře
 • Vývojář pokročilých analytických technik
 • Výzkum, vývoj a výroba léčiv
 • Farmaceutické firmy
 • Vědecké instituce
 • Kriminalista -  forenzní chemik
 • Forenzní laboratoře
 • Soudní znalec
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 56 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N403

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 112


přijatí studenti: 81


nesplnili podmínky přijetí: 31

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Kamil Záruba
Přednáším analytickou chemii. Má vědecká činnost je zaměřena na základní výzkum věnovaný analýze mezimolekulových interakcí na tuhých površích a jejich využití v analytické chemii.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.