Chemie a chemické technologie

Studium tohoto programu ti dá pevný přírodovědně-technický základ a zároveň znalosti z oblasti surovin, výrobních procesů a vztahů chemie a životního prostředí. Teoretické, analytické i praktické dovednosti můžeš nadále rozvíjet v rámci zvolené specializace – na výběr jsou Vodíkové a membránové technologie, Chemie a forenzní chemie nebo Chemie a chemické technologie.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Návrhy a řízení chemických výrob
 • Membránové aplikace ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu
 • Energetika
 • Analytické laboratoře
 • Laboratoře Kriminalistického ústavu
 • Modelování a optimalizace chemický dějů

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 75 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B101

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 178


přijatí studenti: 133


nesplnili podmínky přijetí: 45

Specializace

Specializaci si studenti volí až v průběhu prvního ročníku studia. Přihláška se podává na studijní program. Vybrat si budete moci z následujících specializací:

Portrét studenta programu

Le Tuan Anh - “Cuti”: „Chemie je strašně různorodá a přesně uprostřed toho pomyslného seznamu věd mezi memorováním a logikou. Tím je pro mě ideálně vybalancovaná.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Michal Kohout
V pracovní skupině se věnujeme výzkumu chytrých organických materiálů, které reagují na světlo, elektrické či magnetické pole nebo které lze využít pro přípravu opticky čistých biologicky aktivních látek.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.