Technologie vody

Voda je aktuálně mimořádně cennou komoditou, tomu odpovídá i zájem o absolventy tohoto programu. Znalosti z předcházejícího studia si rozšíříte o profilující předměty, jako například mikrobiologie v technologii vody, vodárenství, hydrobiologie, technické výpočty a modelování atd. Stanete se žádanými experty na procesy používané při přípravě pitné vody a čištění odpadních vod. Výuka je prakticky orientovaná a probíhá ve většině v laboratořích. Budete také připraveni na doktorské studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

Uplatnění

 • Vedoucí pracovník ve vodárenství
 • Technolog, manažer
 • Úpravny vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Analytické laboratoře
 • Věda a výzkum
 • Doktorské studium

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Pavel Jeníček
Pracovník Ústavu technologie vody a prostředí.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • minimální počet přijímaných: 29 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N202

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 12


přijatí studenti: 9

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.