Analytická a forenzní chemie

Klasický analyticky zaměřený program, který umožňuje v průběhu studia volit mezi dvěma specializacemi – Analytickou chemií a Forenzní analytickou chemií. Důraz je kromě teoretických předmětů kladen na procvičení získaných znalostí a praktickou práci v laboratořích. V rámci specializačních přednášek se seznámíte s prací kriminalistů, zajišťováním kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním. Získáte poznatky z oblasti forenzní identifikace osob a věcí. Vše se vám bude hodit pro budoucí kariéru v kriminalistických týmech, forenzních a analytických laboratoří nebo farmaceutickém průmyslu.

 

Web programu

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium – Forenzní chemie
 • Forenzní laboratoře
 • Kriminalistické laboratoře Policie ČR
 • Analytické laboratoře
 • Farmaceutické firmy
 • Výzkumné organizace

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 50 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B403

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 340


přijatí studenti: 235


nesplnili podmínky přijetí: 105

Specializace

Specializaci si studenti volí až v průběhu prvního ročníku studia. Přihláška se podává na studijní program. Vybrat si budete moci z následujících specializací:

Portrét studenta programu

Yejune Lee: „Jsem hrdý, že můžu posouvat lidstvo dál. To by mělo být ultimátním cílem vědy.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

David Sýkora
Absolvoval postgraduální stáž na University of California, Berkeley a mezi jeho výzkumné zájmy patří vývoj nových citlivých chromatografických metod (především LC-MS), pro léčiva a drogy a návrh a testování nových fází pro využití v separačních technikách.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.