Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Pomáhat lidem k lepšímu zdraví můžete i jinak než jako lékaři. Vývoj materiálů pro použití v medicíně právě zažívá velký boom a patří mezi oblasti s mimořádnou perspektivou.

V rámci studia vám předáme znalosti o širokém spektru kovových, anorganických, polymerních a kompozitních materiálů používaných v medicíně, o biologických aspektech jejich aplikace i o rizicích spojených s expozicí v prostředí lidského těla. S výjimkou léčivých prostředků získáte informace o všem, co je dostupné pro lékařskou péči na úrovni doby.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Výroba a vývoj lékařských implantátů a zdravotnických prostředků
 • Vývoj, výroba a zpracování materiálů různých typů
 • Státní správa se zaměřením na schvalování zdravotnických prostředků
 • Analytické a zkušební laboratoře

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Petr Slepička
Zaměřuji se povrchovou aktivaci materiálů laserem a plazmatem, přípravu uhlíkových a metalických nanovrstev a nanočástic, roubování biologicky aktivních látek a aplikaci těchto materiálů pro studium cytokompatibility či antibakteriálních vlastností.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 50 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B106

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2022

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 137


přijatí studenti: 96


nesplnili podmínky přijetí: 41

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.