Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Tento mezioborový program vám dá možnost stát se odborníky pro oblast památkové péče. Získáte expertní znalosti nejen z přírodovědných, technologických a materiálových předmětů, ale i uměleckohistorické vzdělání. Velký důraz klademe také na získání praktických laboratorních dovedností i na samostatnou praktickou činnost studentů.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studium
  • Technolog péče o památkové objekty
  • Technolog péče muzejní sbírky
  • Technolog péče o archeologické nálezy

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Milan Kouřil
Vystudoval VŠCHT Praha na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství. S korozí kovů se pojí jeho pracovní zaměření, a to po stránce výuky i po stránce výzkumné. Výsledky jeho projektů jsou využívány i v restaurátorské a konzervátorské praxi.

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 3 roky
  • minimální počet přijímaných: 30 studentů
  • forma studia: Bakalářské studium
  • kód programu: B103

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 39


přijatí studenti: 25

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.