Chemie

Program je určen pro ty z vás, kdo mají zájem o studium základních chemických disciplín. Cílem je prohloubení znalostí chemie získaných během předcházejícího bakalářského studia a následně další rozvíjení expertních poznatků ve zvolené specializaci. Ty jsou k dispozici tři – Anorganická chemie, Makromolekulární chemie a Organická chemie.

Uplatnění

 • Základní i aplikovaný výzkum
 • Analytické laboratoře
 • Pedagogická činnost
 • Technolog výroby
 • Manažer – firmy i státní správa
 • Syntéza a výzkum léčiv
 • Medicinální chemie
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 20 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N104

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 16


přijatí studenti: 14


nesplnili podmínky přijetí: 2

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

David Sedmidubský
Má dlouholeté pedagogické zkušenosti a je autorem nového konceptu výuky obecné a anorganické chemie (cena Viléma Baura). Široký záběr jeho vědecké a pedagogické aktivity jsou zárukou udržení kvality a rozvoje tohoto obecně pojatého studijního programu.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.