Odvětvový management

Naučíte se řešit náročné rozhodovací problémy, pracovat v multidisciplinárních a mezinárodních týmech a řídit je. V rámci programu si můžete vybrat ze tří specializací – projektové řízení inovací, řízení chemického průmyslu nebo řízení udržitelnosti a regionální rozvoj – a v nich kombinovat povinně-volitelné předměty pro hlubší profilaci svého odborného zaměření.

Tento studijní program nabízí i specializaci, kterou je možné absolvovat i v kombinované formě, kde se cvičení konají o víkendech a pro přednášky jsou k dispozici rozšířené studijní opory včetně videozáznamů. Tuto organizaci studia ocení především zájemci, kteří již pracují nebo například pečují o děti.

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 2 roky
  • kapacita studijního programu: 150 studentů
  • forma studia: Navazující magisterské studium
  • kód programu: N901

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 90


přijatí studenti: 73


nesplnili podmínky přijetí: 17

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Jan Vlachý
Dvacet let působil na vedoucích pozicích v oblasti financí, řadu projektů řešil jako expert. Vyučoval i na zahraničních univerzitách, výzkum a publikační činnost zaměřuje na finanční modelování, investiční rozhodování za rizika a finanční historii.
Ústav zajišťuje výuku bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management se specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu a to v češtině i v angličtině. Studenti si v nich mohou vybírat i odborná zaměření, například na finance, projektový management, řízení dodavatelského řetězce, procesní řízení nebo marketing. Programy se vyznačují důrazem na analytické dovednosti, přípravou na práci v mezinárodním prostředí a individuálním přístupem, upřednostňujícím kvalitu nad kvantitou. Nedílnou součástí studia je proto práce na projektech, účast odborníků z praxe, výuka vybraných předmětů v angličtině a pro řadu studentů i nejméně jeden zahraniční výjezd.