Voda a prostředí

Velmi perspektivní obor zaměřený na ochranu hydrosféry. Naučíte se, jak se chová voda v životním prostředí a jak chránit a využívat vodní zdroje. Unikátní program otvírá cestu do navazujícího magisterského studia i mnoha profesí v úpravnách vody, laboratořích nebo inspekčních orgánech. Získáte osvědčený soubor základních chemických disciplín (anorganická a organická chemie, biochemie, fyzikální a analytická chemie) a specializované dovednosti z hydrochemie, chemie atmosféry a chemie geosféry. Výrazně je zastoupena praktická forma výuky, zejména v laboratořích.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Úpravny vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Analytické laboratoře
 • Státní úřady a instituce
 • Inspekční orgány

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Martin Kubal
Vystudoval VŠCHT Praha obor Chemické a energetické zpracování paliv. Od roku 1996 zaměstnán na Ústavu chemie ochrany prostředí. Zabývá se kontaminací a dekontaminací horninového prostředí a technologiemi pro zpracování odpadů.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 40 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B201

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 47


přijatí studenti: 34

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.