Chemie a technologie materiálů

Cílem studia je seznámit studenty z teoretického i praktického pohledu se souvislostmi mezi přípravou, chemickým složením a užitnými vlastnostmi různých druhů materiálů. Právě podle kategorie materiálů, kterým se chcete věnovat, si vybíráte na začátku studia z následujících specializací - Anorganické nekovové materiály, Kovové materiály, Nanomateriály a materiály pro elektroniku, Polymerní materiály, Biomateriály. Můžete studovat také Materiály ve forenzní chemii.

Uplatnění

 • Materiálová a chemická expertíza
 • Legislativa a standardizace látek a materiálů
 • Metalurgie, chemický průmysl, energetika
 • Kontrolní a testovací laboratoře
 • Vedoucí zkušebních či vývojových laboratoří
 • Orgány státní správy
 • Aplikace materiálů v medicíně
 • Výzkum konstrukčních materiálů
 • Vývoj a výroba lékařských implantátů
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 80 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N102

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 41


přijatí studenti: 31


nesplnili podmínky přijetí: 10

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Aleš Helebrant
Zabývá se povrchy skel a vývojem vrstev zlepšujících jejich vlastnosti, např. antibakteriální, bioaktivní, optické či chemické. Je autorem modelů popisujících korozi skel a interakci biomateriálů s tělními tekutinami.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.