Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Profesionální konzervování a restaurování vyžaduje nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také vzdělání přírodovědně-technologické a chemické materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané poznatky na reálné památkové objekty. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek (tzv. licenci k restaurování).

V přijímacím řízení ke studiu ve čtyřletém bakalářském studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl je podmínkou pro přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška pro doplňovací přijímací řízení se bude konat na přelomu srpna a září, o konkrétním termínu konání talentové zkoušky budou uchazeči vyrozuměni.

 

Informace o talentové zkoušce

 

Uplatnění

 • Restaurátorské a konzervátorské práce
 • Kurátoři sbírek
 • Muzea
 • Památková ochrana
 • Navazující magisterské studium na VŠCHT i jinde

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 4 roky
 • kapacita studijního programu: 30 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B104

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 8.8.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 32


přijatí studenti: 26


nesplnili podmínky přijetí: 6

Specializace

V tomto studijním programu si specializaci vybíráte už při podání přihlášky. Můžete vybírat z následujících specializací:

Portrét studenta programu

Martin Lacka: „Baví mě slučovat neslučitelné – chemii, historii a umění.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Alexandra Kloužková
Po absolvování VŠCHT Praha působí v různých studijních programech. Zabývá se tradiční i pokročilou keramikou. Umožňuje posluchačům podílet se v rámci studia na spolupráci s kulturními a výzkumnými pracovišti, nyní na projektu MK ČR.

Reference zaměstnavatele

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.