Talentové zkoušky

Informace o talentové zkoušce bakalářského studijního programu KONZERVOVÁNÍ-RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKOŘEMESLNÝCH DĚL vyučovaného na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha.

Talentová zkouška se koná obvykle v květnu daného roku. V přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 se talentová zkouška bude konat 9. května 2024 (přesněji viz níže).

Zkouška je odlišná pro dílčí specializace (B104A – „sklo“; B104B – „kovy“; B104C – „textilní materiály“) :

Sklo a keramika

Talentová zkouška pro specializaci Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky se koná na Vyšší odborné škole ve Světlé nad Sázavou, Sázavská 547:

Ověření výtvarných předpokladů a řemeslných dovedností bude probíhat 9. května 2024 v základním harmonogramu**:

  • 8.00 – 10.00 hod. – studie hlavy – kresba uhlem
  • 10.00 – 12.00 hod. – modelování z hlíny podle předlohy (prostorový objekt)
  • 13.00 – 17.00 hod. – zadané úkoly dle řemeslné specializace uchazeče

Uchazeči si s sebou přinesou:

kreslicí potřeby, potřeby na modelování; 10 nepodepsaných* domácích prací (kresebné, malířské a plastické studie), řemeslné náčiní dle specializace uchazeče.

Kovy 

Talentová zkouška pro specializaci Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů se koná na Vyšší odborné škole v Turnově, Skálova 373.

Ověření výtvarných a řemeslných předpokladů bude probíhat 9. května 2024 v základním harmonogramu**:

  • 8.00 – 10.00 hod. – kreslení grafické kopie dle předlohy na čtvrtku A2
  • 10.00 – 12.00 hod. – modelování kopie plastického artefaktu památky
  • 13.00 – 17.00 hod. – základní práce s kovem (ohýbání, stáčení)

Uchazeči si s sebou přinesou:

rýsovací prkno A2, kladívkovou čtvrtku A2 , kreslicí potřeby (tužka – měkká, tvrdá, guma), potřeby na modelování (špachtle), kresby, případně drobné plastiky (fotografie), 10 nepodepsaných* domácích prací (kresby, malba, případně drobné plastiky (fotografie), portfolio) a řemeslné náčiní dle specializace uchazeče – pro zaměření umělecký kovář (kladivo, kovářskou zástěru, sekáč ruční, pilníky jehlové, rýhováky ruční) nebo pro zaměření zlatník (ruční kleště kulaté a plochošpičaté, nůžky, jehlové pilníky, případně možnost zapůjčení).

Pro zájemce o studium specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů VOŠ Turnov nabízí kurzy řemeslných dovedností, více informací je možné získat na http://www.sups.info nebo u Mgr. Ivety Friebelové, Dis. (iveta.friebelova@sups.info).

Textilní materiály

Talentová zkouška pro specializaci Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů se koná na Vyšší odborné škole textilních řemesel v Praze 1, U Půjčovny 9.

Ověření výtvarných předpokladů a řemeslných dovedností bude probíhat 9. května 2024 v základním harmonogramu**:

  • 8.00 – 11.00 hod. – kresebná portrétní studie tužkou nebo uhlem
  • 11.00 – 12.30 – zkouška barvocitu, tj. míchání barev podle vzorníku
  • 13.30 – 17.00 hod. – prověrka řemeslné zručnosti: vzorník ruční výšivky, kopie podle předlohy

Uchazeči si s sebou přinesou:

kreslící a malířské potřeby (temperové nebo akvarelové barvy) a nůžky; 10 nepodepsaných* domácích prací (kresebné a malířské studie).


Poznámky:

* Talentové zkoušky jsou anonymní, proto domácí práce nesmí být podepsané. Po příchodu do školy si každý vylosuje své heslo, tím také označí domácí práce a všechny práce konané u talentových zkoušek.

** V případě nadměrného počtu uchazečů budou uchazeči rozděleni na dvě skupiny, polovina bude dělat ověřování výtvarných předpokladů a řemeslných dovedností v opačném pořadí.

Jednotlivé VOŠ budou uchazeče kontaktovat, aby s nimi dojednali případné podrobnosti ohledně konání talentové zkoušky (např. zaměření uchazeče) a budou zasílat pozvánky s podrobnými instrukcemi k talentové zkoušce.