Chemie a technologie materiálů

Fungování moderního světa v podobě, jak jej známe, je založeno na materiálech. Kdo jim rozumí, umí je zpracovávat, vylepšovat, ten drží klíč k úspěchu. Nanomateriály, kovy, sklo, keramika, polymery, žádný problém - Fakulta chemické technologie se jediná v ČR zabývá chemií všech typů materiálů. V průběhu studia si můžete zvolit mezi obecnou materiálovou specializací nebo specializací ve forenzní analýze materiálů.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium – Chemie a technologie materiálů
 • Vedoucí výroby a zpracování materiálů
 • Kriminalistický ústav
 • Výzkum, vývoj a testování materiálů
 • Analytické laboratoře
 • Kontrola jakosti materiálů

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 75 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B102

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 60


přijatí studenti: 43


nesplnili podmínky přijetí: 17

Specializace

Specializaci si studenti volí až v průběhu prvního ročníku studia. Přihláška se podává na studijní program. Vybrat si budete moci z následujících specializací:

Portrét studenta programu

Pavla Nekvapilová: „Chemie je daná jasnými definicemi. Má řád, a přesto se chová spontánně. Není to magie – pracuje s metodami, které ti dokáží vysvětlit, proč se věci dějí.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Pavel Novák
Přednáší Úvod do studia materiálů a předměty zaměřené na kovy. Podílel se řadě zásadních vědeckých výsledků, například objev nové sloučeniny Ni8Ti5 nebo vynález technologie pro jednoduchou výrobu trubek s tvarovou pamětí.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.