Chemie a technologie potravin

Chemie a technologie potravin je komplexní studijní program, jehož absolvováním se stanete žádanými experty v oblasti potravinářství, výživy i chemie přírodních materiálů. Budete moci volit ze tří specializací. „Chemie a fyziologie výživy“ nabízí kombinace předmětů souvisejících se složením potravin, jejich uplatněním v lidské výživě, ale i jejich vlivem na fyziologii a zdravotní stav populace. Specializace „Analýza potravin a přírodních produktů“ z vás připraví špičkové odborníky v oblasti kontroly kvality potravin a doplňků stravy, jejich bezpečnosti a případného falšování, což jsou témata, která zajímají každého. V rámci specializace „Technologie potravin“ pak dokonale porozumíte všem aspektům moderní i tradiční výroby potravin, čehož je docíleno mimo jiné i velmi úzkou spoluprací s průmyslem. Všechny tři specializace vyučují nejlepší experti na dané oblasti v ČR. Můžete se také těšit na řadu profilujících předmětů, jejichž přehled získáte v odkazech na studijní plány, i velké množství laboratorních kurzů, které vám spolu s bakalářskou prací umožní praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí.

Uplatnění

 • Specialista ve výrobě a marketingu potravin a doplňků stravy
 • Výživový specialista
 • Specializovaný pracovník orgánů státní správy
 • Analytický specialista kontrolních a vědecko-výzkumných laboratoří
 • Manažer kvality potravin
 • Technolog potravinářské výroby
 • Vedoucí potravinářské výroby
 • Manažer kvality obchodních řetězců
 • Výzkumník v týmech potravinářsko-lékařských projektů
 • Výzkumník v oblasti (bio)technologie potravin a doplňků stravy
 • Student navazujícího magisterského studia

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 150 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B305

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 213


přijatí studenti: 155


nesplnili podmínky přijetí: 58

Specializace

Specializaci si studenti volí až v průběhu prvního ročníku studia. Přihláška se podává na studijní program. Vybrat si budete moci z následujících specializací:

Portrét studenta programu

Michal Mrlík: „Mě baví přesnost a smysl pro detail. Na začátku byly pokusy, výbuchy a překvapení, co všechno wow se může v laborce stát. Ale teď mi jde hodně o pochopení, proč k tomu dochází. Chemie má logický základ.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Milena Stránská
Je autorkou více než 70ti vědeckých prací a úspěšnou řešitelkou grantů orientovaných na problematiku kvality a bezpečnosti potravin. Považuje za důležité, aby se aktuální poznatky vědy a praxe přenášely do výuky a byly stravitelnou formou zprostředkovávány studentům.

Reference zaměstnavatele

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.