Přírodní látky a léčiva

Stanete se vysoce kvalifikovanými odborníky pro průmyslovou praxi a výzkum. Budete připraveni vyvíjet a řídit technologické procesy zaměřené na produkci léčiv a dalších přírodních látek. Budete schopni syntetizovat a podrobně charakterizovat biologicky aktivní chemické látky. Budete výborně připraveni pro další doktorské studium a práci ve výzkumných organizacích. Program se skládá ze dvou specializací – Biotechnologie léčiv a Chemie přírodních látek.

Uplatnění

 • Výzkumné a vývojové laboratoře
 • Kontrolní a analytické laboratoře
 • Vědecká a vysokoškolská pracoviště
 • Chemické a potravinářské firmy
 • Farmaceutické firmy
 • Státní správa
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 40 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N304

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 53


přijatí studenti: 40


nesplnili podmínky přijetí: 13

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Jan Masák
Vyučuje biotechnologie pro farmacii. Jeho výzkumným zájmem jsou biologicky aktivní látky využitelné ve farmacii.
Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.