Vědci, kteří tě budou učit

Doc. Tomáš Herink

Univerzitní centrum Litvínov

Docent Tomáš Herink je jediným českým členem představenstva ORLEN Unipetrol, je odpovědný za výzkum a vývoj, výrobu a údržbu, energetiku, rozvoj a optimalizaci technologií, business development, HZS a odštěpný závod Polymer Institute Brno. Zároveň je členem vědecké rady VŠCHT Praha, učí v Univerzitním centru Litvínov a v dubnu 2021 jej rektor jmenoval mimořádným profesorem na […]

Ing. Martin Růžička

Univerzitní centrum Litvínov

Inženýr Martin Růžička je absolventem VŠCHT Praha a ve společnosti ORLEN Unipetrol pracuje již více než 15 let na různých pozicích v oblasti vývoje a optimalizace. V současné době se zaměřuje na energetickou účinnost a udržitelné projekty včetně vodíkových technologií a recyklace plastového odpadu. V roce 2007 absolvoval studium na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha […]

Prof. František Štěpánek

Fakulta chemicko-inženýrská

Vede Laboratoř chemické robotiky, zkráceně CHOBOTIX. Umělé částice o velikosti buněk, v nichž by probíhaly řízené chemické reakce, by v budoucnu mohly znamenat revoluci v medicíně, ochraně životního prostředí i v dalších oborech. Chemičtí roboti by měli chovat podobně na nějaké obtížně dostupné místo, například do tkáně v lidském těle nebo do porézní zeminy, dopravit […]

Doc. Kateřina Rubešová

Fakulta chemické technologie

Docentka Kateřina Rubešová je akademickým pracovníkem Ústavu anorganické chemie, který zajišťuje výuku několika základních předmětů, včetně Obecné a anorganické chemie – společně s matematikou největšího předmětu prvního ročníku. Ve výuce i při přípravě studijních materiálů se snaží usnadnit studentům přechod ze středoškolského způsobu výuky na ten vysokoškolský. Ve své vědecké práci se zabývá přípravou a studiem […]

Prof. Vladimír Kočí

Fakulta technologie ochrany prostředí

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA se ve své odborné činnosti věnuje environmentálním dopadům lidské činnosti, environmentálním vědám a především produktové ekologii. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu produktů, kterou v České republice rozvíjí. Ve svých projektech rozvíjí ekodesign a další nástroje snižování nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Kromě práce na řadě […]

Prof. Jana Hajšlová

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Profesorka Jana Hajšlová je vedoucí laboratoře akreditované dle ISO 17025 zaměřené na kontrolu chemické bezpečnosti a autenticity potravin. Současný výzkum Prof. Hajšlové je se zabývá využitím vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, jak pro účely cílového screeningu, např. pesticidů a jejich metabolitů, tak i pro necílový screening (fingerprinting) v rámci metabolomických studií. Příkladem aplikací je odhalování falšování potravin, […]

Doc. Jan Vlachý


Velkou část své profesní dráhy zasvětil Jan Vlachý oblasti financí, která pro něj vždy představovala především tvůrčí řešení širokého spektra interdisciplinárních problémů, ať už se jí věnoval v řídících pozicích, v projektech nebo na akademické půdě. Tento svůj přístup a bohaté zkušenosti se snaží zprostředkovat i studentům. Jeho vědeckou a publikační činnost také často charakterizují […]

Prof. Petr Slavíček

Fakulta chemicko-inženýrská

Víte, co to je nic? Profesor Petr Slavíček se mimo jiné zabývá vakuem, jak si můžete poslechnout a přečíst na webu Českého rozhlasu Leonardo.

Doc. Tomáš Hudeček


Tomáš Hudeček se zabývá řízením, správou a plánováním velkých měst. Využívá k tomu jak vzdělání a letité akademické praxe v oborech regionálního rozvoje, sociální geografie, geoinformatiky a městského stavitelství, tak i několikaleté zkušenosti z postu primátora hl. m. Prahy.

Doc. Miloslav Lhotka

Univerzitní centrum Litvínov

Docent Miloslav Lhotka je akademickým pracovníkem Ústavu anorganické technologie, který zajišťuje výuku technologických předmětů, včetně Anorganické technologie a Elektrochemické technologie. Ve své odborné práci se zabývá studiem adsorpce na pevných látkách, zejména určením porézní struktury pevných látek (specifický povrch, distribuce pórů). Dále se zaměřuje na spolupráci s průmyslovými partnery při realizaci nových nebo optimalizaci stávajících chemických […]