Stipendia

Stipendia vyplácená VŠCHT Praha

Prospěchové stipendium

Maturanti v daném roce, nastupující do 1. ročníku bakalářského studia, mohou při dobrém prospěchu získat prospěchové stipendium ve výši 40 000 Kč.

Vynikajícím studentům je na základě jejich prospěchu a dalších podmínek udělováno stipendium až ve výši cca 2 200 Kč měsíčně.

Absolventi studia na VŠCHT s vyznamenáním pak mohou získat jednorázové stipendium (cenu rektora) až 7 000 Kč.

Stipendium za středoškolské soutěže

Maturanti v daném roce mohou na začátku svého studia požádat o účelové stipendium za úspěchy ve vybraných středoškolských soutěžích. Toto stipendium je nižší než stipendium prospěchové a je vypláceno pouze pokud student nesplní podmínky prospěchového stipendia. Toto stipendium je také vypláceno ve dvou platbách, po úspěšném ukončení 1. a 2. semestru studia na VŠCHT Praha.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se vyplácí v případě tíživé sociální situace studenta. Měsíčně jeho výše odpovídá jedné čtvrtině výše minimální mzdy (pro rok 2023 jde o 4 325 Kč měsíčně).

Kromě pravidelného sociálního stipendia lze žádat z konkrétních důvodů také o jednorázové sociální stipendium. 

Ubytovací stipendium

Studentům, kteří nemají místo trvalého pobytu v Praze (resp. v okrese Most pro studium v Litvínově) je při splnění dalších podmínek vypláceno stipendium o měsíční výši cca 800 Kč.


Přesné podmínky pro získání stipendií a jejich výše jsou každoročně určovány příslušnými předpisy VŠCHT Praha. 

Externí zdroje financování

Hlávkova nadace

Nadace podporuje nemajetné studenty studující v Praze – poskytuje jim zvýhodněné ubytování na Hlávkově koleji.