Stipendia

Stipendia vyplácená VŠCHT Praha

Prospěchové stipendium

Maturanti v daném roce, nastupující do 1. ročníku bakalářského studia, mohou při dobrém prospěchu získat prospěchové stipendium ve výši 40 000 Kč, vyplácené ve dvou dvacetitisícových platbách po skončení prvního, resp. druhého semestru.

Vynikajícím studentům je na základě jejich prospěchu a dalších podmínek udělováno stipendium až ve výši cca 2 200 Kč měsíčně.

Absolventi studia na VŠCHT s vyznamenáním pak mohou získat jednorázové stipendium (cenu rektora) až 7 000 Kč.

Stipendium za středoškolské soutěže

Maturanti v daném roce mohou na začátku svého studia požádat o účelové stipendium za úspěchy ve vybraných středoškolských soutěžích. Toto stipendium je nižší než stipendium prospěchové a je vypláceno pouze pokud student nesplní podmínky prospěchového stipendia. Toto stipendium je také vypláceno ve dvou platbách, po úspěšném ukončení 1. a 2. semestru studia na VŠCHT Praha.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se vyplácí v případě tíživé sociální situace studenta. Měsíčně jeho výše odpovídá jedné čtvrtině výše minimální mzdy (pro rok 2020 jde o 3 650 Kč měsíčně).

Kromě pravidelného sociálního stipendia lze žádat z konkrétních důvodů také o jednorázové sociální stipendium. 

Ubytovací stipendium

Studentům, kteří nemají místo trvalého pobytu v Praze (resp. v okrese Most pro studium v Litvínově) je při splnění dalších podmínek vypláceno stipendium o měsíční výši cca 800 Kč.


Přesné podmínky pro získání stipendií a jejich výše jsou každoročně určovány příslušnými předpisy VŠCHT Praha. 

Externí zdroje financování

Hlávkova nadace

Nadace podporuje nemajetné studenty studující v Praze – poskytuje jim zvýhodněné ubytování na Hlávkově koleji.