Nobelova cena za udělena za rozvoj asymetrické organokatalýzy