Zápis do studia

Pokud jsi byl/a přijat/a ke studiu, je potřeba učinit ještě jeden krok – zapsat se ke studiu. Až dnem zápisu se stanete studenty VŠCHT Praha.

Zápisy

Zápisy jsou organizovány na jednotlivých fakultách, po studijních programech. Typicky se odehrávají kolem poloviny srpna.

Přesný termín zápisu spolu s pozvánkou obdrží přijatí uchazeči spolu s oficiálním rozhodnutím o přijetí ke studiu. To je vydáváno podle harmonogramu (viz informace o přijímacím řízení do bakalářského studia).

V případě, že stanovený termín zápisu není možné ze závažných důvodů dodržet, kontaktuje uchazeč příslušný děkanát fakulty, kde mu bude stanoven náhradní termín zápisu.

K zápisu je třeba přinést originály všech dokumentů, které jsi nahrával/a do elektronické přihlášky. U zápisu (nestanoví-li fakulta dřívější termín) je třeba odevzdat originál potvrzení o zdravotní způsobilosti a ověřenou kopii maturitního vysvědčení či nostrifikace (ostatní dokumenty ti zůstanou, škola je může jen chtít vidět). Dále je třeba s sebou mít (ideálně vyplněné) a při zápisu podepsané odevzdat další formuláře a dokumenty, viz speciální stránka formuláře k zápisu.

Orientační termíny zápisu v roce 2021

Fakulta chemické technologie

  • Zápisy do bakalářského studia proběhnou v úterý 17. až středu 19.srpna podle časových údajů v SIS. Termíny náhradního zápisu je možné řešit individuálně s Ing. M. Šáchovou nebo P. Kohoutovou, a to na základě mailové či telefonické domluvy.
  • Zápis do magisterského studia je individuální, nejdříve však 12. 7. 2020, ale vždy dle domluvy s K. Voltrovou.

Fakulta technologie ochrany prostředí

  • Termín zápisu do doktorského studijního programu je individuální, dle domluvy s Ing. Šritrovou.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

  • Zápisy do bakalářského studia proběhnou v úterý 17. až středu 19. srpna.
  • Zápis do navazujícího magisterského studia je stanoven na středu 14. července, náhradní termín zápisu bude ve čtvrtek 9. září (absolventi bakalářského studia na FPBT – diplom z bakalářského studia nemusíte nahrávat do SIS ani nosit k zápisu)

Fakulta chemicko-inženýrská

  • Zápisy do bakalářského studia proběhnou v úterý 10. a středu 11. srpna.
  • Zápis do navazujícího magisterského studia proběhne ve čtvrtek 12. srpna, náhradní termín pak v čtvrtek 9. září

Přečtěte si také: 7 důvodů, proč se zapsat na VŠCHT Praha


Seznamovací kurzy

Přijatí uchazeči do bakalářského studia, kteří se rozhodnou zapsat na VŠCHT Praha se můžou zúčastnit oblíbených Seznamovacích kurzů na přelomu srpna a září. Na nich se potkávají spolužáci bakalářských programů ze všech fakult.

Pozvánka s přesnými informacemi dorazí přijatým ve chvíli vystavení oficiálního rozhodnutí o přijetí. Zároveň se podrobné informace objeví na webové stránce Seznamováků.

Začínáme se studiem

Začátek studia na VŠCHT Praha s sebou nese nutnost mnohé zařídit. Více informací najdeš na speciální stránce.

Základní souhrn pro start na škole si také pohodlně můžeš přečíst v průvodci prváka. Toho dostaneš v papírově formě u zápisu. Nebo si ho rovnou stáhni.

Zároveň je na naší škole vždy poblíž pomocná ruka – TutorůPoradenského a kariérního centra či přímo pracovníků na děkanátech a rektorátu.