Zápis do studia

Pokud jsi byl/a přijat/a ke studiu, je potřeba učinit ještě jeden krok – zapsat se ke studiu. Až dnem zápisu se stanete studenty VŠCHT Praha.

Zápisy

Zápisy jsou organizovány na jednotlivých fakultách, po studijních programech. Typicky se odehrávají v červenci.

Přesný termín zápisu spolu s pozvánkou obdrží přijatí uchazeči spolu s oficiálním rozhodnutím o přijetí ke studiu. To je vydáváno podle harmonogramu (viz informace o přijímacím řízení do bakalářského studia).

V případě, že stanovený termín zápisu není možné ze závažných důvodů dodržet, kontaktuje uchazeč příslušný děkanát fakulty, kde mu bude stanoven náhradní termín zápisu.

K zápisu je třeba přinést originály všech dokumentů, které jsi nahrával/a do elektronické přihlášky. U zápisu (nestanoví-li fakulta dřívější termín) je třeba odevzdat originál potvrzení o zdravotní způsobilosti a ověřenou kopii maturitního vysvědčení či nostrifikace (ostatní dokumenty ti zůstanou, škola je může jen chtít vidět). Dále je třeba s sebou mít (ideálně vyplněné) a při zápisu podepsané odevzdat další formuláře a dokumenty, viz speciální stránka formuláře k zápisu.

Orientační termíny zápisu v roce 2022

Fakulta chemické technologie

  • Zápisy do bakalářského studia proběhnou v úterý 12. až čtvrtek 14. července podle časových údajů v SIS. Na termín náhradního zápisu v úterý 16. srpna je možné se přihlásit na základě e-mailové či telefonické domluvy s Ing. M. Šáchovou nebo P. Kohoutovou.
  • Zápis do magisterského studia je individuální, nejdříve však 11. července, ale vždy dle domluvy s K. Voltrovou.

Fakulta technologie ochrany prostředí

  • Zápis do magisterského studia bude probíhat průběžně přes léto, přesné termíny dle domluvy s Š. Dintarovou.
  • Termín zápisu do doktorského studijního programu je individuální, dle domluvy s Ing. Šritrovou.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

  • Zápisy do bakalářského studia proběhnou v týdnu od 11. do 15. července. Náhradní termíny proběhnou v týdnu od 22. do 26. srpna. Přesné dny budou teprve určeny.
  • Zápisy do navazujícího magisterského studia proběhnou v týdnu od 11. do 15. července. Náhradní termín zápisu se uskuteční 12. září.

Fakulta chemicko-inženýrská

  • Zápis do navazujícího magisterského studia proběhne ve čtvrtek 14. července od 9:00 v posluchárně BII, náhradní termín je možný po předchozí domluvě s Janou Nývltovou.

Ústav ekonomiky a managementu

  • Zápisy do bakalářského studia budou 27. 6. a 29. 6., další možnosti zápisu lze domluvit mailem s K. Pavlíčkovou.
  • Zápisy do magisterského studia budou probíhat individuálně na základě dohody s J. Bradáčovou.

Přečtěte si také: 7 důvodů, proč se zapsat na VŠCHT Praha


Seznamovací kurzy

Přijatí uchazeči do bakalářského studia, kteří se rozhodnou zapsat na VŠCHT Praha se můžou zúčastnit oblíbených Seznamovacích kurzů na přelomu srpna a září. Na nich se potkávají spolužáci bakalářských programů ze všech fakult.

Pozvánka s přesnými informacemi dorazí přijatým ve chvíli vystavení oficiálního rozhodnutí o přijetí. Zároveň se podrobné informace objeví na webové stránce Seznamováků.

Začínáme se studiem

Začátek studia na VŠCHT Praha s sebou nese nutnost mnohé zařídit. Více informací najdeš na speciální stránce.

Základní souhrn pro start na škole si také pohodlně můžeš přečíst v průvodci prváka. Toho dostaneš i v papírově formě u zápisu.

Zároveň je na naší škole vždy poblíž pomocná ruka – TutorůPoradenského a kariérního centra či přímo pracovníků na děkanátech a rektorátu.