Zápis do studia

Pokud jsi byl/a přijat/a ke studiu, je potřeba učinit ještě jeden krok – zapsat se ke studiu. Až dnem zápisu se stanete studenty VŠCHT Praha.

Zápisy

Zápisy jsou organizovány na jednotlivých fakultách, po studijních programech. Typicky se odehrávají na konci června a v červenci.

Přesný termín zápisu spolu s pozvánkou obdrží přijatí uchazeči spolu s oficiálním rozhodnutím o přijetí ke studiu. To je vydáváno podle harmonogramu (viz informace o přijímacím řízení do bakalářského studia).

V případě, že stanovený termín zápisu není možné ze závažných důvodů dodržet, kontaktuje uchazeč příslušný děkanát fakulty, kde mu bude stanoven náhradní termín zápisu.

K zápisu je třeba přinést originály všech dokumentů, které jsi nahrával/a do elektronické přihlášky. U zápisu (nestanoví-li fakulta dřívější termín) je třeba odevzdat originál potvrzení o zdravotní způsobilosti a ověřenou kopii maturitního vysvědčení či nostrifikace (ostatní dokumenty ti zůstanou, škola je může jen chtít vidět). Dále je třeba s sebou mít (ideálně vyplněné) a při zápisu podepsané odevzdat další formuláře a dokumenty, podrobněji viz stránka o zápisech přímo na webu VŠCHT.

Orientační termíny zápisu v roce 2023

Fakulta chemické technologie

 • Zápis do bakalářského studia proběhne 11. až 13. července podle časových údajů v SIS. Náhradní termín zápisu je možný po předchozí domluvě – studium.fcht@vscht.cz.
 • Zápis do magisterského studia je individuální, nejdříve však 12. července, ale vždy dle domluvy s K. Voltrovou.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Zápis do bakalářského studia proběhne 28. června.
 • Zápis do magisterského studia bude probíhat 4. až 14. července, přesné termíny dle domluvy s Š. Dintarovou.
 • Termín zápisu do doktorského studijního programu je individuální, dle domluvy s Ing. Šritrovou.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Zápis do bakalářského studia proběhne 12. až 14. července. Náhradní termín proběhne 31. srpna a 5. září (pro cizince).
 • Zápis do navazujícího magisterského studia proběhne 11. července. Náhradní termín zápisu se uskuteční 28. srpna a 11. září.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Zápis do bakalářského studia proběhne 28. až 30. června, 11. července a 23. srpna.
 • Náhradní termín zápisu 7. září je možný po předchozí domluvě s Hanou Svobodovou.
 • Zápis do navazujícího magisterského studia proběhne 13. července a 24. srpna. Náhradní termín 7. září je možný po předchozí domluvě s Janou Nývltovou.

Ústav ekonomiky a managementu

 • Zápis do bakalářského studia proběhne 26. až 30. června. Další kolo zápisu proběhne po 15. srpnu.
 • Zápis do magisterského studia proběhne po 12. červenci.

Přečtěte si také: 7 důvodů, proč se zapsat na VŠCHT Praha


Seznamovací kurzy

Přijatí uchazeči do bakalářského studia, kteří se rozhodnou zapsat na VŠCHT Praha se můžou zúčastnit oblíbených Seznamovacích kurzů na přelomu srpna a září. Na nich se potkávají spolužáci bakalářských programů ze všech fakult.

Pozvánka s přesnými informacemi dorazí přijatým ve chvíli vystavení oficiálního rozhodnutí o přijetí. Zároveň se podrobné informace objeví na webové stránce Seznamováků.

Začínáme se studiem

Začátek studia na VŠCHT Praha s sebou nese nutnost mnohé zařídit. Více informací najdeš na speciální stránce.

Základní souhrn pro start na škole si také pohodlně můžeš přečíst v průvodci prváka. Toho dostaneš i v papírově formě u zápisu.

Zároveň je na naší škole vždy poblíž pomocná ruka – TutorůPoradenského a kariérního centra či přímo pracovníků na děkanátech a rektorátu.

Co se studia samotného týká, tak je dobrý nápad před začátkem prvního semestru zjistit, jak na tom člověk je se znalostmi ze středoškolské chemie a matematiky pomocí elektronických kurzů Připrav se. VŠCHT Praha se dá zvládnout i pokud člověk nemá pevné základy ze střední školy, je ale potřeba začít se studiem pečlivě hned od začátku prvního semestru a v případě potřeby využít podpůrného systému (předměty typu Repetitorium chemie a Repetitorium středoškolské matematiky či systém vzájemného doučování studentů).