PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ

Ctibor Škuta

Vedoucí pro cheminformatiku a vývoj software v CZ-OPENSCREEN, ÚMG AV ČR

Stejně asi jako většina středoškoláků-gymnazistů jsem na konci školy nevěděl, co chci vlastně dělat, ale věděl jsem, co mě baví a zajímá. Bavily mě počítače (tenkrát samozřejmě hlavně hry, ale trochu jsem i programoval) a věděl jsem, že chci jít na školu, kde se budu učit hlavně věci, které mi připadají logické, dají se odvodit a nebudu se muset tolik biflovat. Taková mi vždycky […]

Valeriya Grechko

Junior konzultantka v EnviTrail a projektová manažerka v Arnika

Jsem absolventkou oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na FTOPce. Když mě oslovili, zda bych nechtěla napsat pohled studenta/tky z Ukrajiny o časech strávených na škole, váhala jsem, zda bych měla něco hodnotného, čím bych mohla přispět. Na nic velkého jsem nakonec nepřišla, avšak bych chtěla zmínit pár drobných věcí, které jsem přišla až zpětně poté, co jsem školu dokončila. […]

Miroslav Smola

Vedoucí vědecký pracovník a vedoucí výroby proteinového oddělení DIANA Biotechnologies

„Mami, chci být pyrotechnik!“ tak začala moje cesta k chemii na počátku gymnaziálních studií. Byla velmi trnitá, protože maminka při nejbližších třídních schůzkách tento můj záměr sdělila profesorce chemie, která si vzala za úkol mi zachránit život. Naštěstí pro všechny zúčastněné jsem našel největší zalíbení v biochemii a rozhodl se pro její studium na VŠCHT. Od začátku svého studia jsem měl obrovské […]

Jana Kalivodová

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Zájem o přírodu a životní prostředí jsem měla od dětství a zálibu v chemii jsem našla díky našemu třídnímu učiteli na základní škole. Chemie je paní věda, která nás provází na každém kroku, od běžných prací, jako je vaření, potravinářský průmysl, výroba léků, chemikálií až po výrobu energie nebo řešení problémů znečištění životního prostředí. VŠCHT sice nebyla po gymnáziu má první volba, ale po zdolání prvního […]

Tomáš Novotný

Zakladatel a customer happiness manager - EcoMole a REGARTIS

Na výšce jsem měl jsem obrovské štěstí. Minimálně třikrát. Štěstí, že jsem si vybral VŠCHT, štěstí, že jsem si vybral obor „Aplikovaná informatika v chemii“ (předchůdce dnešního programu „Bioinformatika a chemická informatika“) a štěstí, že jsem byl trochu lempl a studoval tak pomalu že se vedení garantujícího pracoviště, známého nyní jako „Ústav informatiky a chemie“, ujal Dan Svozil. Mohl bych pokračovat […]

Rudolf Pospíšil

Demonstration Plant Manager, Nouryon Functional Chemicals AB

Na VŠCHT Praha jsem získal titul PhD v oboru Organická technologie. Již během studií jsem spolupracoval na komerčních projektech, z nichž hlavní vyústil v pozici Technického ředitele závodu vyrábějící pokročilou bionaftu v Liberci. Po třech letech v této pozici jsem přesídlil do Švédska, kde se podílím na vývoji nového procesu výroby vyšších ethylenaminů. Při pohledu […]

Kateřina Frabšová

IT konzultantka v Devoteam

Musím přiznat, že moje kariéra v IT byla naprostou náhodou. Po maturitě jsem nevěděla, co chci studovat na vysoké škole a v čem jsem vlastně dobrá. Spolužáci mi říkali, že bych měla studovat chemii, ale i když mě bavila, měla jsem pocit, že laboratorní a vědecká práce prostě není pro mě. I tak jsem to zkusila. Hledala jsem nějaké studijní programy z chemie […]

Jiří Novotný

Bioinformatik a datový inženýr v Immunai

Již odmala mě zajímala výpočetní technika a na gymnáziu mi bylo jasné, že moje cesta povede skrze technickou VŠ. Na gymnáziu jsem také zkoušel první kroky v programování, což mě v tu dobu nesmírně bavilo, ačkoliv se skutečným programováním to mělo pramálo společného. Ve čtvrtém ročníku nastal čas volby na jakou VŠ podat přihlášku. První volba byla jasná – ČVUT FIT – ale […]

Kryštof Šigut

Zakladatel Santiago Lab

Odjakživa jsem si myslel, že budu dělat IT, počítače mne vždycky bavily, a pak jsem poznal chemii. Nebyla to láska na první pohled, nesnil jsem o chemii, když jsem náhodou spal. Ale možnost utvářet hmotu a doposud neobjevenou molekulu vlastníma rukama si mne postupně získala. Na střední jsem chodil na průmyslovku v Ostravě, práce v laborce byla prima a to mne bavilo. Učení […]

Karin Humpoláková

Středoškolská učitelka, Podkrušnohorské gymnázium, Most

Když jsem se v posledním ročníku gymnázia rozhodovala, na jaké škole ve svém studiu pokračovat, neměla jsem úplně jasno. Je jsem věděla, že chci pokračovat ve studiu přírodních věd, především chemie. Nakonec jsem si vybrala učitelství chemie a biologie na Univerzitě Karlově v Praze. Hlavou mi ale pořád vrtala otázka, zda se chemií nezabývat ještě více a nevyzkoušet […]