Biopaliva tvořená mikroorganismy: od ethanolu přes butanol k biovodíku

13. 12. 2022 před 440 dny