Biotechnologie a biochemie

Programy:

Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Fakulta chemické technologie

Pomáhat lidem k lepšímu zdraví můžete i jinak než jako lékaři. Vývoj materiálů pro použití v medicíně právě zažívá velký boom a patří mezi oblasti s mimořádnou perspektivou.

V rámci studia vám předáme znalosti o širokém spektru kovových, anorganických, polymerních a kompozitních materiálů používaných v medicíně, o biologických aspektech jejich aplikace i o rizicích spojených s expozicí v prostředí lidského těla. S výjimkou léčivých prostředků získáte informace o všem, co je dostupné pro lékařskou péči na úrovni doby.

Jde o dlouhodobě nejpopulárnější program na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Je ideální pro studenty, které kromě chemie baví i biologie a zajímají se o mikroorganismy, živočišné i rostlinné buňky a viry a současně o biotechnologie nebo léčiva. Podle zvolené specializace se z vás stanou odborníci v oblasti tradičních (pivovarství, lihovarství) a moderních (produkce biologicky aktivní látek, využití GMO) biotechnologických procesů, získáte podrobné znalosti v oborech biochemických, molekulárně biologických, mikrobiologických ap. Pochopíte podstatu a význam přírodních látek v medicíně. Budete výborně připraveni pro magisterské studium v programech Biochemie a buněčná biologie, Mikrobiologie a genové inženýrství, Biotechnologie a bioinženýrství a Přírodní látky a léčiva.