Studijní plán AB902

Studijní plán - Economics and Management (AB902)

Informace o studijním plánu

Studijní plán zpracovaný ve vizuální podobě naleznete na webu Ústavu Ekonomiky a managementu

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět studentům představuje disciplínu management, zejména z pohledu jejího využití v práci manažera na libovolné řídicí úrovni. Vedle vymezení základních pojmů, je pozornost věnována obsahové struktuře managementu jak z pohledu časového, tak věcného. Těžiště výkladu je věnováno prezentaci osvědčených doporučení, která naplňují obecné manažerské funkce každého manažera jako je: rozhodování, plánování, implementace, kontrola, organizování atd. Součástí předmětu bude přehledné pojednání o vybraných aktuálních přístupech managementu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501008
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501094
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/4/0
Z+Zk
8

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501050
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501051
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AV827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AV827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB445001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Předmět Počítačové praktikum poskytuje základní přehled o informačních technologiích pro oblast moderní chemie. Důraz je kladen na orientaci v síti VŠCHT, na sjednocení úrovně základních znalostí z oblasti informatiky zahrnující především efektivní využívání editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů, prezentací výsledků, vyhledávání informačních zdrojů, úvod do počítačové grafiky a vědecko-technické výpočty v prostředí tabulkových kalkulátorů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Studenti jsou seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které jsou využitelné ve všech odvětvích a pro všechny typy projektů. Kromě standardních témat projektového řízení studenti získají praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmového spolupráce. Výuka popisuje fáze projektového řízení: předprojektová, projektová, realizační a poprojektová fáze. Pozornost je věnována týmové dynamice a agilním přístupům.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501095
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/3/0
Z+Zk
7

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501052
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501053
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AV827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AV827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět se zabývá základy personalistiky. Zahrnuje výklad základních přístupů, pojmů a vztahů, jaké využívají manažeři a personalisté při výkonu své funkce. Jedná se o vysvětlení modelů řízení lidských zdrojů a jejich uplatnění při výkonu personálních procesů/činností. Jde o personální plánování, získávání, výběr a orientaci zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, organizaci práce a pracovní podmínky, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání a rozvoj, řízení kariéry.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
V předmětu Statistika I se studenti seznámí se základy teorie pravděpodobnosti a statistiky a procvičí si teoretické koncepty na různých praktických problémech. Studenti se také seznámí se základy zpracování, prezentace a interpretace dat. Kurz je přípravou na další zkoumání statistických metod pro elementární analýzu ekonomických a sociálních jevů. Studenti se naučí rozlišovat situace a vhodné metody pro dané okolnosti a typy dat. Bude poskytnut také návod na správnou prezentaci a interpretaci dat a jejich výsledků. Vybraná témata budou prezentována ve výpočetním prostředí MS Excel a Gretl.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501011
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501054
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501055
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AV827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AV827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
V předmětu Statistika II si studenti osvojí a procvičí používání a interpretaci základních statistických metod pro zpracování dat a základní analýzu ekonomických a sociálních jevů. Naučí se rozlišovat situace a vhodné metody pro dané okolnosti a typy dat. Poskytnut bude rovněž návod na správnou prezentaci a interpretaci dat a jejich výsledků. Vybraná témata budou prezentována ve výpočetních prostředích MS Excel a Gretl.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501022
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501023
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501026
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501033
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501037
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501040
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501044
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
AB501047
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
AB501099
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
0
KÓD
Název předmětu
AV827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AV827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu

3.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB413009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na ekonomiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy využívanými v optimalizaci.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501023
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501034
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501035
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501036
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501037
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501039
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět je určen studentům, kteří plánují zahájení vlastní podnikatelské činnosti nebo se chtějí na této činnosti podílet. V průběhu předmětu budou seznámeni s požadavky kladenými na takovýto business plán i specifiky vlastního podnikání. Vše si prakticky procvičí při tvorbě specifického business plánu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501040
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501041
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501042
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501043
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
AB501045
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501046
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501049
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501099
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
0
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje studenty se základy managementu kvality, a to jednak po stránce legislativní (poskytuje přehled standardů ISO), tak i po stránce manažerské (systémy řízení kvality, TQM, benchmarking, systémy trvalého zlepšování a další) a evaluační (modely CAF či EFQM).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501018
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/12/0
Z
12

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501022
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501028
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501038
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501039
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět je určen studentům, kteří plánují zahájení vlastní podnikatelské činnosti nebo se chtějí na této činnosti podílet. V průběhu předmětu budou seznámeni s požadavky kladenými na takovýto business plán i specifiky vlastního podnikání. Vše si prakticky procvičí při tvorbě specifického business plánu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501097
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na pochopení dopadů současných globálních sociální, ekonomických a environmentálních trendů v regionálním kontextu. V diskuzních seminářích jsou představeny a popsány konkrétní globální megatrendy, jejichž důsledky a dopady se následně diskutují na konkrétních případech měst a regionů, dle výběru studentů. Předmět si klade osvětlit komplexitu naší socio-ekonomicko-geografické reality, její vrstevnatost a pestrost – diversitu na různých měřítkových úrovních.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501041
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501042
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501043
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
AB501049
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501081
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501082
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3

Další informace

V programu nejsou povinné žádné kredity za sportovní kurzy ani tělesnou výchovu.