Studijní plán AN110

Studijní plán - Fuel Cells and Hydrogen Engineering (AN110)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM105023
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AM105024
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
KÓD
Název předmětu
AM105025
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
KÓD
Název předmětu
AM105030
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM105004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
KÓD
Název předmětu
AM105026
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM105022
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
KÓD
Název předmětu
AM105027
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
KÓD
Název předmětu
AM105031
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
KÓD
Název předmětu
AM150001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
V průběhu odborné praxe získají studenti praktické zkušenosti s řízením a provozem chemických technologií, s kontrolou kvality výroby a s kontrolou dodržování legislativních pravidel ochrany životního prostředí. Místo vykonání praxe je voleno s ohledem na zaměření odborné výchovy posluchačů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AM409034
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM105005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
KÓD
Název předmětu
AM105008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
KÓD
Název předmětu
AM105016
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
5
KÓD
Název předmětu
AM218010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
6
Předmět pokrývá termodynamické principy přeměn energie (tepelné cykly, obnovitelné zdroje, palivové články), technické a technologické základy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo atd.) a základy vodařské a materiálové problematiky v energetice. V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AM501054
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM105032
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
KÓD
Název předmětu
AM105033
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 3

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM105028
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
KÓD
Název předmětu
AM105029
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
KÓD
Název předmětu
AM105035
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AM218006
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Je zaměřen na získání znalostí úpravy vody z hlediska technologického, ekonomického i ekologického. Hlavní pozornost předmětu je věnována iontově výměnným, sorpčním a membránovým procesům, dále destilaci, srážení, čiření a elektrochemickým postupům.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AM218013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V důsledku Pařížské klimatické dohody (COP 21) bude celosvětově kladen důraz na zamezení emisí skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2) ve snaze omezit globální oteplování pod úroveň 2 °C v porovnání s předindustriální dobou. Současné energetické zdroje emitující CO2 budou muset být částečně nahrazeny zdroji udržitelnými a částečně budou dovybaveny technologiemi, které jsou schopné CO2 zachytit. Tento předmět studenty důvěrně seznámí s dostupnými i nadějnými technologiemi udržitelné energetiky (energie z biomasy, vodní, geotermální, solární a větrná energie) ale také s dostupnými technologiemi záchytu CO2 z klasických zdrojů, včetně jeho přepravy, možností uskladnění nebo využití. Významným zdrojem elektřiny bez emisí CO2 je a velmi pravděpodobně i bude jaderná energetika a v rámci masivního nasazení intermitentních obnovitelných zdrojů sehrají klíčovou roli tzv. chytré sítě a technologie ukládání energie.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM150050
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30