Studijní plán B902

Studijní plán - Ekonomika a management (B902)

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B413001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/4/0
Z+Zk
8
Základní kurz vysokoškolské matematiky je určen studentům bakalářského studia. Studenti zvládnou základy
matematiky v rozsahu potřebném pro ostatní předměty (fyzika, fyzikální chemie,...).
Absolvování kurzu je rovněž nutnou podmínkou pro absolvování navazujícího předmětu MB.


KÓD
Název předmětu
B501001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501008
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
KZ
3
Letní semestr

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B413002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/3/0
Z+Zk
7
Druhá část základního kurzu vysokoškolské matematiky je určena studentům bakalářského studia. Studenti si prohloubí znalosti získané v kurzu MA v rozsahu potřebném pro ostatní předměty (fyzika, fyzikální chemie,...).
KÓD
Název předmětu
B445001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Předmět Počítačové praktikum poskytuje základní přehled o informačních technologiích pro oblast moderní chemie. Důraz je kladen na orientaci v síti VŠCHT, na sjednocení úrovně základních znalostí z oblasti informatiky zahrnující především efektivní využívání editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů, prezentací výsledků, vyhledávání informačních zdrojů, úvod do počítačové grafiky a vědecko-technické výpočty v prostředí tabulkových kalkulátorů.
KÓD
Název předmětu
B501004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Cílem kursu je seznámit studenty se základními účetními kategoriemi, s procesem zaznamenávání hospodářských transakcí a s jejich řádným zobrazením v účetních výkazech obchodní korporace.
Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti schopni (i) rozlišit základní kategorie účetních výkazů, (ii) posoudit informace, které účetnictví poskytuje, (iii) vysvětlit základní aspekty harmonizace účetnictví v evropském a světovém kontextu, (iv) řešit a zaznamenávat hospodářské transakce firmy, a (v) vysvětlit a interpretovat finanční pozici firmy na základě účetních výkazů.

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501011
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
B501012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Letní semestr

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6

Povinně volitelné B

Minimalni pocet zapisovaných předmětů:

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501038
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501039
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B216005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Legislativa upravující těžbu a energetické využití paliv, zahrnující všechny fáze procesu realizace dané technologie.
Přehled legislativních předpisů v oblasti územního plánování, stavební realizace, volby technologie a environmentální
kontroly její realizace.
KÓD
Název předmětu
B216007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním
pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto
změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického,
politického.
KÓD
Název předmětu
B217010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je seznámit studenty s právními, správními i administrativními aspekty činností ve vodním hospodářství. Po úvodu z historie vodního hospodářství předmět poskytuje informace legislativě a státní správě v této oblasti, věnuje se problematice nakládání s vodou také z hlediska ekonomického. Nejsou opominuty ani možné zdroje informací a další témata z každodenní vodohospodářské praxe.
KÓD
Název předmětu
B218006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje se základními znalostmi o konstrukčních a funkčních materiálech v oblasti energetiky a palivového průmyslu, mechanismech jejich degradace a způsobech jejího zpomalení.
KÓD
Název předmětu
B240004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je poskytnutí znalostí o pohybu a působení chemických látek v životním prostředí. Předmět tedy poskytuje zejména informace vzniku a osudu chemických látek v atmosféře, hydrosféře a pedosféře. Značná část pozornosti je věnována abiotickým a biotické environmentálním reakcím a rovnováhám. Absolvování předmětu umožní studentům poznat komplexní problematiku působení chemických látek ve všech složkách životního prostředí a poskytne informace o aktuálních trendech v ochraně životního prostředí.
KÓD
Název předmětu
B240005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s metodami a principy tvorby systematické vědecké práce a zároveň k tomu účelu studentům poskytnout náležitou znalost potřebných nástrojů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, editory grafických podkladů a další), detailně je také probírána problematika citací v technické literatuře. Předmět zároveň poskytuje rámcová pravidla pro úspěšnou ústní prezentaci vědecké práce. Veškerá vyučovaná látka je během výuky procvičována.
KÓD
Název předmětu
B501019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501020
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501022
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501023
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět se zabývá řízením a budováním značek, tvorbou korporátní identity a některými aspekty řízení kreativních projektů především v oblasti designu. Absolvent kurzu získá přehled ve specifické části marketingu a managementu. Bude schopen být kvalifikovaným partnerem pro dodavatele kreativních služeb, agentur nebo znalosti použít při vlastním podnikání, budování start-up firem apod. Nepochybně se zvýší i jeho kompetence spotřebitele.
KÓD
Název předmětu
B501024
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501025
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501026
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501027
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501028
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501029
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501030
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501031
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B413009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na ekonomiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy využívanými v optimalizaci.

Povinně volitelné B

Minimalni pocet zapisovaných předmětů:

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501040
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501041
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501042
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501046
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
Letní semestr

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět se věnuje soudobým přístupům managementu jakosti. Vedle zařazení tématiky do kontextu managementu a evropských, popř. světových podpůrných nástrojů, těžiště výkladu je věnována přístupům managementu kvality ve smyslu požadavků aktuální normy ISO 9001/2015. Součástí výkladu je ovšem i stručný přehled o přístupech TQM.
KÓD
Název předmětu
B501018
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
12