Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Bakalářské programy → Kulturní dědictví a restaurování → Talentové zkoušky

Talentové zkoušky

Informace o talentové zkoušce bakalářského studijního programu KONZERVOVÁNÍ-RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKOŘEMESLNÝCH DĚL vyučovaného na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha.

Talentová zkouška se koná 11. a 12. května 2020.

Zkouška je odlišná pro dílčí specializace:

  • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
  • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl za skla a keramiky
  • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kovy 

Talentová zkouška pro specializaci Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů se koná na Vyšší odborné škole v Turnově, Skálova 373:

Ověření výtvarných a řemeslných předpokladů bude probíhat 11. května 2020

   8.00 – 10.00 hod.

kreslení grafické kopie dle předlohy na čtvrtku A2

 10.00 – 12.00 hod.

modelování kopie plastického artefaktu památky

 13.00 – 17.00 hod.

základní práce s kovem (ohýbání, stáčení)

Uchazeči si sebou přinesou:

rýsovací prkno A2, kladívkovou čtvrtku A2 , kreslící potřeby (tužka - měkká, tvrdá, guma), potřeby na modelování (špachtle), kresby, případně drobné plastiky (fotografie),  10 domácích prací* (kresby, malba, případně drobné plastiky (fotografie), portfolio) – NEPODEPSANÉ a  řemeslné náčiní dle specializace uchazeče - pro zaměření umělecký kovář (kladivo, kovářskou zástěru, sekáč ruční, pilníky jehlové, rýhováky ruční) nebo pro zaměření zlatník (ruční kleště kulaté a plochošpičaté, nůžky, jehlové pilníky, případně možnost zapůjčení).

Pro zájemce o studium oboru Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů VOŠ Turnov nabízí kurzy řemeslných dovedností, více informací je možné získat na http://www.sups.info nebo u Jaroslava Prášila (jaroslav.prasil@sups.info) a Mgr. Ivety Friebelové, Dis. ((iveta.friebelova@sups.info).

 

Sklo a keramika

Talentová zkouška pro specializaci Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl za skla a keramiky se koná na Vyšší odborné škole ve Světlé nad Sázavou, Sázavská 547:

Ověření výtvarných předpokladů bude probíhat 11. května 2020**

  8.00 – 12.00 hod.

studie hlavy – kresba uhlem

13.00 – 17.00 hod.

modelování z hlíny podle předlohy (prostorový objekt)

Ověření řemeslných dovedností se bude konat 12. května 2020**

  8.00 – 12.00 hod.

zadané úkoly dle řemeslné specializace uchazeče

13.00 – 17.00 hod.

zadané úkoly dle řemeslné specializace uchazeče

Uchazeči si sebou přinesou:

  • dne 11. května kreslící potřeby, potřeby na modelování; 10 domácích prací* (kresebné, malířské a plastické studie).
  • dne 12. května řemeslné náčiní dle specializace uchazeče.

 

Textilní materiály

Talentová zkouška pro specializaci Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů se koná na Vyšší odborné škole textilních řemesel v Praze 1, U Půjčovny 9:

Ověření výtvarných předpokladů bude probíhat 11. května 2020**

  8.00 – 12.00 hod.

kresebná portrétní studie tužkou nebo uhlem do formátu A2

13.00 – 17.00 hod.

barevná studie zátiší s textiliemi, formát A2 (temperovými barvami)

Ověření řemeslných dovedností se bude konat 12. května 2020**

  8.00 – 12.00 hod.

zkouška barvocitu, tj. míchání barev podle vzorníku (akvarelovými nebo temperovými barvami)

13.00 – 17.00 hod.

prověrka řemeslné zručnosti: vzorník ruční výšivky, kopie podle předlohy

 

Uchazeči si sebou přinesou:

  • dne 11. května kreslící a malířské potřeby; 10 domácích prací* (kresebné a malířské studie).
  • dne 12. května malířské potřeby (temperové nebo akvarelové barvy).

   


Poznámky:

*Talentové zkoušky jsou anonymní, proto domácí práce nesmí být podepsané. Po příchodu do školy si každý vylosuje své heslo, tím také označí domácí práce a všechny práce konané u talentových zkoušek.

**V případě nadměrného počtu uchazečů budou uchazeči rozděleni na dvě skupiny, polovina bude dělat ověřování výtvarných předpokladů a řemeslných dovedností v opačném pořadí.

Jednotlivé VOŠ budou uchazeče kontaktovat v průběhu druhé poloviny dubna, aby s nimi dojednali případné podrobnosti ohledně konání talentové zkoušky (např. zaměření uchazeče) a budou zasílat pozvánky s podrobnými instrukcemi k talentové zkoušce.

Aktualizováno: 10.1.2020 14:54, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi