Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Výzkumné skupiny studentů → Anorganická technologie

Anorganická technologie

fotokatalýza detail

Ústav anorganické technologie představuje vysokoškolské pracoviště s dlouholetou tradicí ve výchově mladých odborníků v oblasti přípravy a výroby anorganických látek a ve výzkumu a vývoji nových technologií. Vedle vlastní výuky zaujímá nezanedbatelnou část pracovní náplně také vědecko-výzkumná činnost.

Historickým vývojem vznikly na ústavu čtyři pracovní skupiny zabývající se technickou elektrochemií, fotokatalýzou, katalytickými a membránovými procesy a heterogenními nekatalyzovanými reakcemi. V současnosti je záběr řešených okruhů již mnohem širší. Studovaná témata jsou sledována z celé řady hledisek. Vedle porozumění vlastního technologického procesu je vždy řešena i otázka ekonomická a otázka vztahu chemie k životnímu prostředí. Spojení teoretické výuky s aktuálně řešenými vědeckými tématy zabezpečuje vysokou odbornou úroveň pedagogického procesu.

Významným přínosem ke kvalitě výuky je rovněž intenzivní spolupráce s našimi a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi či průmyslovými partnery. Velmi dobrou úroveň a flexibilitu absolventů našeho studijního oboru lze dokumentovat na jejich úspěšném působení na různých pozicích nejen v chemickém oboru.

ERASMUS MUNDUS

Od akademického roku 2011/2012 se náš ústav podílí na výuce v rámci evropského magisterského studijního programu Erasmus Mundus Master in Membrane Engineering (EM³E) a evropského doktorského studijního programu Erasmus Mundus Doctorate in Membrane Engineering (EUDIME). Cílem těchto projektů je, ve spolupráci s dalšími členy konsorcia, vychovat nové, vysoce kvalifikované odborníky a rozšířit poznání na poli membránových materiálů a procesů.

→ webové stránky ústavu

Aktualizováno: 27.5.2015 14:23, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi