Energie a paliva

Strategický studijní program, který vytváří respektované odborníky pro podniky a státní firmy. Bez ohledu na to, co se ve společnosti děje, budou lidé vždy potřebovat energii a paliva. A vy budete ti, kdo jim tyto mimořádně cenné komodity doručí. Naučíte se, jak energie a paliva efektivně vyrábět, inovovat nebo analyzovat. Zaměříte se na problematiku plynných, kapalných a pevných paliv a výrobu tepla a elektrické energie. Seznámíte se jak s výrobou, zpracováním a využitím tradičních fosilních paliv, tak i s alternativními palivy určenými pro pohon spalovacích motorů i pro energetické účely. Získáte znalosti o termodynamických a technologických základech přeměn energií z oblasti alternativních/obnovitelných energetických zdrojů i z oblasti klasických fosilních a jaderných energetických výrob. Absolvujete specializační předměty jako zpracování a využití uhlí a plynu, alternativní zdroje energie či zdroje a přeměny energie. Teoretické znalosti si ověříte a uplatníte při praktických cvičeních a v laboratořích.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Průmyslové podniky, energetické firmy
 • Řízení a kontrola technologických procesů
 • Řízení a kontrola kvality
 • Projektové firmy
 • Celní správa
 • Chemická a průmyslová výroba
 • Akreditované laboratoře
 • Veřejná správa

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 40 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B202

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 46


přijatí studenti: 36


nesplnili podmínky přijetí: 10

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Petr Čech: „Dnes se klade velký důraz na přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Myslím, že je důležité se zabývat výzkumem technologií v energetice, které by takový přechod umožnily.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Pavel Šimáček
Vystudoval VŠCHT Praha obor Chemické a energetické zpracování paliv. Po studiu začal působit na FTOP VŠCHT Praha, v současné době je vedoucím Ústavu technologie ropy a alternativních paliv.

Reference zaměstnavatele

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.