Ekotoxikologie a environmentální analýza

Ideální program pro studenty se zájmem o studium jedů, ekologie a ochrany životního prostředí. Zaměříte se na studium chování a působení cizorodých a škodlivých látek v životním prostředí, kde tyto látky mohou nepříznivě působit na člověka i na živou přírodu. Náplní studia jsou předměty jako toxikologie, ekotoxikologie, chemie životního prostředí, environmentální analýza, biochemie, ekologie, biologie či další disciplíny s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí. Naši absolventi znají účinky toxických látek v životním prostředí, umí tyto látky analyticky stanovit, toxikologicky vyhodnotit. Dále umí určit jejich biologické účinky a dokáží sledovat jejich transport a degradaci v jednotlivých složkách životního prostředí. Vědí, jak předcházet poškozování životního prostředí a umí řešit ekologické katastrofy.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium - Průmyslová ekologie a toxikologie, Environmentální inženýrství a analýza, Technologie vody a další.
 • Průmyslové a zemědělské podniky
 • Státní správa
 • Konzultační firmy
 • Výzkumné a vývojové organizace
 • Komerční laboratoře

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 40 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B203

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 60


přijatí studenti: 49


nesplnili podmínky přijetí: 11

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Tereza: „Chemie odpovídá na detaily o světě kolem nás. Je kouzelná v tom, jak jej rozkládá na úplnou atomární podstatu.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Jana Říhová Ambrožová
Hledám život v kapce vody. Od mikroskopu a z agarové plotny predikuji na základě bioindikace případná rizika, ekologický stav lokalit a technologický stav zařízení.

Reference zaměstnavatele

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.