Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství zaujímá jedinečnou pozici na rozhraní mezi molekulárními vědami a inženýrstvím. Chemický inženýr umí navrhnout reálné výrobní procesy chemického a potravinářského průmyslu, rozumí reakčním a transportním dějům ve složitých systémech včetně systémů biologických. Historicky je chemické inženýrství úzce propojeno s problematikou realizace výrobních procesů v chemickém a energetickém průmyslu. V posledních dekádách se těžiště chemického inženýrství přesouvá do nových oblastí a oborů, jako jsou farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, ekologie atd. Vhodně propojuje základní vědní obory, jako jsou chemie, biologie, matematika a fyzika, a úzce spolupracuje s inženýrskými obory, jako jsou materiálové inženýrství, informatika nebo elektrotechnika. Chemické inženýrství tak nabízí možnost dělat skvělé a výjimečné věci.

 

Web programu

 

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Chemické a energetické provozy
 • Potravinářský průmysl
 • Vývoj nových high-tech výrob a biotechnologií
 • IT firmy, banky
 • Poradenské firmy
 • Střední a vysoký management

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 70 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B402

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 85


přijatí studenti: 69


nesplnili podmínky přijetí: 16

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Kateřina Kleinová: „Představ si, že máš obří továrnu, chceš být efektivní a vylepšit ji. Chemický inženýr ví, co se ve fabrice děje na všech úrovních. Přichází s řešením, jak to jde dělat jinak, jak toho lze dělat víc, aby to stálo míň.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Michal Přibyl
Michal Přibyl vystudoval obor chemické inženýrství na VŠCHT Praha. Postdoktorandskou stáž absolvoval na Princetonské univerzitě v USA. V roce 2015 byl jmenován profesorem. Nyní zastává funkci děkana Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.