Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Během studia získáte především schopnost řešit komplexní problémy za využití špičkového technického vybavení, což je v současné době jednosměrná vstupenka ke skvěle placené práci. Naučíme vás ovládat a vytvářet nové technologie, související například s komponentami pro automobilový průmysl, obnovitelnými zdroji energie či prostředky osobní péče a péče o domácnost. Osvojíte si znalosti a praktické dovednosti přípravy a charakterizace emulzí a aerosolů, nanočástic, nano-porézních materiálů, chemických mikro-systémů, tenkých vrstev či senzorů. Seznámíte se s postupy, které se využívají v oblastech uchovávání energie, recyklace, cíleného doručování léčiv či vývoje mobilních diagnostických zařízení.

 

Web programu

 

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium - Chemické inženýrství a bioinženýrství, Senzorika a kybernetika v chemii, Fyzikální chemie
 • Technologické firmy
 • Farmaceutické a potravinářské firmy
 • Kosmetické firmy
 • Elektrochemické firmy
 • Start-upy

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 55 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B404

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 69


přijatí studenti: 55


nesplnili podmínky přijetí: 14

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Jakub Kopenec: „Nanotechnologický výzkum je výzkum budoucnosti – jdeš naproti trendu zmenšování veškerých technologií.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Juraj Kosek
Pracovník Ústavu chemického inženýrství

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.