Fyzikální a výpočetní chemie

Studium nabízí progresivní a atraktivní spojení chemie a informačních technologií. Tato kombinace vám v dnešní digitální společnosti zajistí plnohodnotné profesní uplatnění, a to ve velmi širokém spektru oborů. Program je flexibilní – uplatnění najdou jak studenti zaměření na praxi a aplikace, tak studenti upřednostňující základní výzkum, teorii a počítačové modelování. S tím se váže velká variabilita témat pro bakalářské práce, které je možné vypracovávat na všech ústavech fakulty. Absolvent porozumí základním principům chemie a příslušné instrumentace, naučí se využívat moderní IT zázemí a metody matematického modelování. Absolvent bude vzdělán mezioborově, což bude jeho nesporná výhoda. Bude adekvátně připraven na magisterské studium.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studium - Fyzikální chemie, Senzorika a kybernetika v chemii, Chemické inženýrství a bioinženýrství, Analytická chemie
  • Modelování a optimalizace chemických dějů
  • Snímání a zpracování procesních veličin

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 3 roky
  • kapacita studijního programu: 50 studentů
  • forma studia: Bakalářské studium
  • kód programu: B405

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 31


přijatí studenti: 28


nesplnili podmínky přijetí: 3

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

David Horký: „Pomocí fyzikální chemie se dá vysvětlit celý svět. Líbí se mi, že dokáže objasnit často obyčejné věci. Ne jak, ale proč se dějí. Zkoumá třeba, jak rychle běží reakce a do jakého bodu probíhají.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Michal Fulem
M. Fulem, fyzikální chemik zaměřující se zejména na oblast chemické termodynamiky a fázových rovnovah, absolvent několika dlouhodobých zahraničních pobytů, úspěšný řešitel projektů, nositel několika ocenění za vědecké výsledky.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.