Chemie

Program je ideální pro zájemce o maximální pochopení zákonitostí chemie. Poskytuje unikátní kombinaci hlubokého a široce zaměřeného studia chemie. Zároveň umožňuje pozdější volbu přesného zaměření vaší kariéry, protože v programu získáte dobré základy ve všech směrech dnešní chemie a můžete pokračovat na jakýkoli navazující magisterský program. Studentům věnujeme individuální péče s cílem rozvíjet vaše kritické myšlení. Během studia se obvykle uplatníte také přímo ve výzkumných centrech či chemických provozech. Součástí programu je rozšířená výuka angličtiny i všestranná podpora výjezdů na zahraniční univerzity. Práce v týmu a rychlá adaptace na změněné podmínky pro vás budou samozřejmostí. Vzhledem k udělovanému titulu Eurobakalář lze snadno pokračovat ve studiu nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studium
  • Analytické laboratoře
  • Chemické provozy
  • Výzkumná centra

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 3 roky
  • kapacita studijního programu: 30 studentů
  • forma studia: Bakalářské studium
  • kód programu: B401

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 126


přijatí studenti: 95


nesplnili podmínky přijetí: 31

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Lucie Wolhrábová: „Chemie jako taková má velký dopad na společnost. Vývoj léčiv, výzkum nemocí, podpora organismu – to, co děláme, zlepšuje životní úroveň lidstva.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Petr Slavíček
Fyzikální chemik Petr Slavíček se věnuje kvantové teorii molekul, fotodynamice a radiační chemii. Vystudoval PřF UK a působil posléze na University of Illinois. Věnuje se také popularizaci vědy (např. v časopisu Vesmír) a za svou práci obdržel řadu cen.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.