Chemická kybernetika

Chemická kybernetika je bakalářský studijní program, který jedinečným způsobem kombinuje chemii, matematiku, informatiku a automatizaci. V programu Vás budou vyučovat odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti z oblasti automatizace průmyslových procesů, tedy monitorování a řízení složitých technologických či robotických zařízení, jsou znalí nanotechnologií a moderních trendů v oblasti chemie a chemické technologie, a ve své vědecké práci se zabývají pokročilými metodami měření a řízení s využitím umělé inteligence, neuronových sítí či mobilních technologií. Program, Vám kromě jiného, nabídne i výuku programování v moderních programovacích jazycích jako je Python, Matlab, C, FBD, LabVIEW, R, a další, díky čemuž se naučíte vytvářet vlastní aplikace pro sběr a zpracování dat, komunikaci s přístroji, řízení kontrolérů a robotických systémů nebo analýzu obrázků a signálů. Program je velmi kvalitní průpravou pro následující magisterské studium, je však vhodný i pro ty, kteří chtějí po absolvování bakalářského studia ihned získávat praktické zkušenosti v průmyslu či ve vývojových laboratořích.

 

Web programu

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Chemický, potravinářský a biotechnologický průmysl
 • Farmaceutický průmysl a biomedicína
 • Měření a regulace pro průmyslové aplikace
 • Metrologie
 • Robotika a robotizace úloh
 • Obrazová analýza a analýza signálů
 • Vývoj aplikací pro řídicí a monitorovací systémy

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 50 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B406

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 39


přijatí studenti: 32


nesplnili podmínky přijetí: 7

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Dušan Kopecký
Pedagog a odborník na měření technologických veličin v průmyslových procesech. Řešitel mnoha pedagogických i vědeckých projektů. Podílel se na vzniku několika knih o měření či komunikaci mezi stroji.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.