Magisterské studium

V rámci studijního programu Odvětvový management je možné vybírat ze tří specializací

Projektové řízení inovací (prezenční i kombinovaná forma)

Řízení chemického průmyslu

Řízení udržitelnosti a regionálního rozvoje

Zkušenosti našich studentů a absolventů.

Přidej se do FB skupiny pro uchazeče, ať ti nic neunikne!