Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Nejčastěji kladené otázky

Hledej odpovědi

Máš nějaké otázky ke studiu – pravděpodobnosti přijetí, budoucímu uplatnění, brigádám při studiu či životu v Praze? Třeba najdeš odpovědi v nejčastějších otázkách...

 

NOVÉ EKONOMICKÉ PROGRAMY

Otázky a odpovědi související s nově otvíranými ekonomickými obory pro akademický rok 2020-2021.

 

Pravděpodobnost přijetí

VŠCHT Praha se snaží optimalizací svých kapacit vyhovět co největšímu počtu uchazečů o studium. Nové studenty přijímáme na základě posouzení průběžných výsledků studia na střední škole, bez skládání přijímacích zkoušek. Čím lepší známky z matematiky, chemie, případně dalšího příbuzného předmětu se objevovaly na vašich vysvědčeních, tím pravděpodobnější je vaše přijetí.

 

Budoucí uplatnění absolventů VŠCHT Praha

Naši absolventi jsou ve svých oborech špičkovými odborníky. Většinou nemají problém najít uplatnění po dokončení studia. Velká část našich absolventů najde zajímavou kariérní příležitost v zahraničí, zejména ve výzkumné sféře. Kromě technologické oblasti se naši absolventi stále častěji uplatňují ve vrcholných manažerských pozicích. Tomuto trendu odpovídá i průběžné inovování studijních plánů, zahrnujících v čím dál větší míře tzv. soft skills – i trénink komunikačních a manažerských schopností, informační technologie v chemii apod.

Obecně lze říci, že absolventi nacházejí uplatnění snadno, a to nejčastěji ve vystudovaném anebo příbuzném oboru. 88 % našlo vyhovující zaměstnání snadno nebo s mírnými obtížemi, 74 % uvedlo, že našlo své uplatnění v oboru, který vystudovalo, nebo v příbuzném oboru. Dlouhodobá nezaměstnanost se mezi absolventy téměř nevyskytuje – pouze 1 % bylo evidováni na úřadu práce více než půl roku. *)

Obtížnost získání koleje

Dostupnost kolejí na VŠCHT Praha je ve srovnání s jinými pražskými vysokými školami velmi vysoká. Kapacita areálu na Jižním Městě je dostatečná, v zásadě každý mimopražský student místo na koleji získá.

Ubytování 

VŠCHT Praha poskytuje svým studentům ubytování v areálu kolejí Prahy 4 – Kunraticích. Získat místo na koleji jako student VŠCHT Praha je podstatně snadnější, než u ostatních univerzit. Nespornou výhodou ubytování na koleji VŠCHT Praha je možnost časově neomezeného přístupu na internet.

Celý areál kolejí je dobře situován vzhledem ke spojení MHD a to i v nočních hodinách (z centra jede noční autobus 11 minut přímo před koleje).

Areál kolejí Prahy 4 – Kunratice není nutné opouštět, potřebujete-li si nakoupit, chcete-li si zasportovat, vypít pivo nebo jít tančit. Součástí areálu jsou kromě studentské menzy obchody s potravinami, restaurace, klub. Sportovat můžete na hřištích a loukách přímo před kolejí, stolní tenis je k dispozici uvnitř. Kolej je na každém patře vybavena televizí a pračkou.

Stravování

Pro stravování je nejlépe využít studentských menz. Jedna je v areálu kolejí, další vedle VŠCHT Praha v Dejvicích. Výběr je minimálně ze čtyř jídel a dvou druhů polévek. Menzy nabízejí obědy, večeře i doplňkový prodej (např. baget, jogurtů, apod.) za výhodné ceny. Po celý den jsou otevřena občerstvení v obou budovách VŠCHT Praha, v tomto výčtu by neměl chybět ani klub Carbon.
→ Více informací k bydlení a stravování

Spolupráce VŠCHT Praha se zahraničními univerzitami

Soupis spolupracujících zahraničních univerzit je velmi rozsáhlý. VŠCHT Praha je mimořádně silně zapojena do mezinárodních studijních programů (LPP/Erasmus, Leonardo da Vinci, přímé vazby mezi školami) a 100 % studentů VŠCHT Praha má možnost vycestovat a strávit část svého studia v zahraničí. Programy mezinárodních studijních výměn a podpora ze strany mateřské VŠCHT Praha znamená často úhradu veškerých nákladů spojených s pobytem v zahraničí. Studijní možnosti sahají od evropských zemí přes Spojené státy americké až po Japonsko a Čínu.
→ Více informací

Přístup k počítačům

VŠCHT Praha je vybavena moderní počítačovou sítí i odpovídajícím průběžně aktualizovaným softwarem. Všichni studenti mají ve škole počítače stále k dispozici a s nimi samozřejmě přístup na internet a vlastní e-mailovou adresu. Samotný systém studia práci s počítačem předpokládá – jeho prostřednictvím si budete sestavovat rozvrh, komunikovat se svými pedagogy, budete mít přístup k odborným databázím a literatuře i k jídelníčku v menze. Přípojka k internetu je standardním vybavením pokojů na koleji.

Lze po vystudování VŠCHT Praha pracovat v jiném oboru?

Ačkoliv nedávný rozsáhlý průzkum mezi absolventy VŠCHT Praha ukázal, že naprostá většina jich zůstává věrna vystudovanému oboru, jsou výjimky samozřejmě možné. Studium chemie, která je velmi logickým oborem, pěstuje vaše schopnosti analýzy problémů, vede vás k systematičnosti, testuje vaše logické dedukce. Taková kvalifikace je žádaná vždy, napříč nejrůznějšími obory. Ekonomie, jazyky a trénink tzv. soft skills, které jsou také možnou součástí vašeho studia na VŠCHT Praha, navíc váš rozhled a možnosti uplatnění ještě rozšiřují.

Časová náročnost studia a možnost si upravit rozvrh

Časová náročnost studia koresponduje s náročností ostatních vysokých škol. Je však nezbytné počítat s časem, který strávíte v laboratořích. Práci v nich nelze nahradit žádným způsobem teoretické přípravy. Velmi podobné je to se získáváním poznatků a zkušeností při studiu např. medicíny. Podobně jako na jiných vysokých školách roste směrem k vyšším ročníkům variabilita studia a tím i možnost upravit si rozvrh podle vašich představ.

Průměrný plat absolventů školy

Výdělky absolventa VŠCHT Praha odpovídají platům ostatních vysokoškoláků – jsou tedy spíše nadprůměrné. Finanční ohodnocení zcela pochopitelně závisí na délce pracovní kariéry – čím je praxe delší, tím vyšší je finanční ohodnocení. Průměrný měsíční příjem včetně odměn uvedlo 35 % respondentů vyšší než 30 tisíc korun a 27 % mezi 20 a 30 tisíci korunami. Stejně jako v celé společnosti převládá i u absolventů VŠCHT Praha lepší ohodnocení mužů než žen. Ale je nutno zdůraznit, že v porovnání s ostatními obory jsou na tom absolventky VŠCHT Praha o něco lépe. *)

Je potřeba chodit na všechny přednášky?

Ať jsou přednášky povinné či nepovinné, je jejich návštěva, podobně jako na jiných vysokých školách především věcí vašeho zralého uvážení.

Dá se při studiu pracovat?

Samozřejmě ano. Kromě obvyklých možností studentských brigád, které vám zprostředkují agentury, mj. dvě z nich působí přímo v areálu kolejí na Jižním Městě, se můžete již od prvního ročníku ucházet o místo laboranta nebo pomocné vědecké síly na vybraných odborných ústavech školy. Tyto možnosti prohlubují vaše zkušenosti a jsou zpravidla lépe finančně ohodnoceny. Ve vyšších ročnících máte možnost se zapojit do rozsáhlejších výzkumných úkolů, často i mezinárodních. VŠCHT Praha tento způsob uplatnění svých studentů maximálně podporuje.

Finanční nároky

Příjmy

Hlavním zdrojem vlastních příjmů studentů žijících v Praze jsou již tradičně studentské brigády, které je možno získat v různých pracovních agenturách. Nabídka je opravdu široká, od prací kancelářských, až po stěhování nábytku a doplňování zboží v supermarketech. Při včasném výběru si můžete vybrat směny, dny v týdnu a dobu trvání práce. Dvě takové pracovní agentury působí přímo v areálu kolejí na Prahy 4 - Kunraticích.

VŠCHT Praha nabízí svým studentům možnost výdělku přímo ve škole a zároveň tak získání praxe využitelné nejen během studia, ale hlavně následně při hledání zaměstnání. Již od prvního ročníku je možné se na vybraných ústavech ucházet o místa laboranta nebo pomocné vědecké síly, které jsou ve srovnání s běžnými studentskými brigádami lépe hodnoceny. Netřeba se obávat nákladů na studium na VŠCHT Praha.

Výdaje

S trochou nadsázky lze říci, že ke studiu na VŠCHT Praha vám postačí papír, propiska pro zápis přednášek a laboratorní plášť pro práci v laboratořích.

Ostatní výdaje se týkají skript, která si však převážně není nutné kupovat. Většina studijních materiálů je k dispozici elektronicky v univerzitním e-learningu VŠCHT.  Kromě papírové verze (k zakoupení v NTK) jsou skripta vydávaná VŠCHT dostupná v elektronické verzi zdarma. Tradiční zvyklostí je nákup použitých skript od studentů vyšších ročníků, hojně inzerovaných na školních a kolejních nástěnkách. Skripta z fondu VŠCHT Praha si můžete zapůjčit v Národní technické knihovně, kam se jako student VŠCHT Praha zaregistrujete zadarmo. Zakoupit nová skripta a knihy je možné v Univerzitním knihkupectví v areálu NTK.

Orientační ceny vybraných položek*: 

Kolejné

89–156 Kč /den

Jízdenka MHD

130 Kč / měsíčně

Cena oběda / večeře

60–120 Kč

Studentská brigáda

100–200 Kč / 1 hod

ISIC karta

vydání zdarma
každoroční prodloužení licence 200 Kč

Ubytovací stipendium

27 Kč /den**

* Ceny jsou uvedeny k 1. 1. 2020.

** Nárok na stipendium mají všichni mimopražští studenti (pokud nemají trvalé bydliště v Praze), studentům bakalářského a magisterského studia je vypláceno 3x ročně po 10 měsíců, studentům doktorského studia 4x ročně po 12 měsíců.

Odpovědi označené *) jsou citací výsledků rozsáhlého výzkumu mezi absolventy VŠCHT Praha.

 

Maturita v září

V případě, že máte opodstatněný důvod, který Vám brání v odevzdání maturitního vysvědčení do stanoveného termínu (který bývá kolem poloviny června – přesně viz podmínky přijímacího řízení), můžete zažádat písemně děkana fakulty (skrze příslušný děkanát) o pozdější odevzdání.  Děkan může prodloužit termín pro ověření splnění podmínek k přijetí, nejdéle však do dne zápisu do studia.

Aktualizováno: 4.8.2020 11:28, Autor: Oddělení komunikace

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi