Syntéza a výroba léčiv

V rámci oblíbeného programu na Fakultě chemické technologie vám předáme dlouholeté zkušenosti ze spolupráce s farmaceutickými firmami a z přípravy odborníků pro farmaceutický výzkum a průmysl. Kromě základních chemických, biochemických a technických předmětů absolvujete předměty z oblasti biologie, farmakochemie, farmakologie a výroby léčiv, což vám umožní další rozvoj ve vývoji a výrobě lékových forem a léčivých substancí.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studiu na VŠCHT Praha - např. Syntéza a výroba léčiv.
  • Farmaceutické firmy
  • Průmyslové firmy
  • Státní správa

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 3 roky
  • kapacita studijního programu: 160 studentů
  • forma studia: Bakalářské studium
  • kód programu: B105

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 499


přijatí studenti: 372


nesplnili podmínky přijetí: 127

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Nona Karapetjan: „V léčivech vidím největší budoucnost a jistotu, kterou mi studium může dát. Navíc mě to baví!”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Petr Zámostný
V oblasti farmaceutické technologie se věnuje zejména procesním aspektům výroby pevných lékových forem, vývoji formulací a řešení technologických problémů. Vedl přes 50 diplomových prací zaměřených na aktuální průmyslové problémy v této oblasti.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.