Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Pomáhat lidem k lepšímu zdraví můžete i jinak než jako lékaři. Vývoj materiálů pro použití v medicíně právě zažívá velký boom a patří mezi oblasti s mimořádnou perspektivou.

V rámci studia vám předáme znalosti o širokém spektru kovových, anorganických, polymerních a kompozitních materiálů používaných v medicíně, o biologických aspektech jejich aplikace i o rizicích spojených s expozicí v prostředí lidského těla. S výjimkou léčivých prostředků získáte informace o všem, co je dostupné pro lékařskou péči na úrovni doby.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Výroba a vývoj lékařských implantátů a zdravotnických prostředků
 • Vývoj, výroba a zpracování materiálů různých typů
 • Státní správa se zaměřením na schvalování zdravotnických prostředků
 • Analytické a zkušební laboratoře

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 50 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B106

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 109


přijatí studenti: 75


nesplnili podmínky přijetí: 34

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Jonáš Priškin: „Myslím, že medicína teď zažívá rozkvět nových metod. Chci se pohybovat na poli nových technologií. Je zajímavé, to nejen pozorovat, ale být toho přímou součástí.“

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Petr Slepička
Zaměřuji se povrchovou aktivaci materiálů laserem a plazmatem, přípravu uhlíkových a metalických nanovrstev a nanočástic, roubování biologicky aktivních látek a aplikaci těchto materiálů pro studium cytokompatibility či antibakteriálních vlastností.

Reference zaměstnavatele

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.