Bioinformatika a chemická informatika

Bioinformatika je vědní disciplína, která se zabývá počítačovými metodami pro shromažďování, analýzu a vizualizaci rozsáhlých souborů biologických dat, především dat o sekvencích a strukturách nukleových kyselin či proteinů. Tento studijní program proto poskytuje vzdělání z oblasti chemických a molekulárně-biologických věd kombinované s vyváženým souborem profesních znalostí a dovedností z oblasti statistiky, analýzy dat a informatiky. Široký rozhled a mezioborovost z vás učiní ceněné specialisty, kteří najdou uplatnění ve všech odvětvích, kde dochází ke zpracování a analýze biologického vzorku.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium - Bioinformatika a chemická informatika
 • Biologický, chemický a biotechnologický výzkum
 • Zemědělství
 • Chemické, potravinářské, farmaceutické nebo biotechnologické firmy
 • Zdravotnická zařízení

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 20 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B107

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 61


přijatí studenti: 49


nesplnili podmínky přijetí: 12

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Martina Zoubková: „Jsem spíš kreativní člověk, baví mě věci vymýšlet a tvořit. Programování je pro mě forma inženýrství, kdy si vymyslím miniaturní systém, který si můžu teoreticky vystavět a hrát si s ním.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Filip Lankaš
Vedu na ÚICh VŠCHT skupinu biomolekulárního modelování, zaměřenou na teoretickou analýzu a počítačové simulace nukleových kyselin s aplikacemi v molekulární biologii a nanotechnologiích.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.