Ekonomika a management

Program Ekonomika a management připravuje kvalifikované odborníky pro pozice nižšího a středního managementu s velmi dobrými ekonomickými, manažerskými, jazykovými a komunikačními dovednostmi, chápající potřeby průmyslové praxe. Absolvujete povinné předměty, kde získáte nezbytné znalosti charakterizující studenta kvalitního vysokoškolského ekonomického programu v teoretických předmětech zahrnujících matematiku, statistiku a ekonomii. To je východiskem k rozvíjení klíčových znalostí a dovedností v profilujících oblastech, jako jsou management, podniková ekonomika, marketing, projektový management, řízení lidských zdrojů nebo management jakosti. Současně s tím se budete intenzivně zdokonalovat v angličtině a dosáhnete úrovně B2 Evropského referenčního rámce, umožňující studium a odbornou práci v cizím jazyce. Od třetího semestru si budete volit odborné povinně-volitelné předměty, jejichž vhodnou kombinací se můžete dále profilovat v konkrétní oblasti podnikového řízení, jako je například marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo řízení podnikových procesů.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Výrobní podniky
 • Poradenství
 • Služby
 • Mezinárodní společnosti
 • Mezinárodní obchod

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 180 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B902

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 542


přijatí studenti: 285


nesplnili podmínky přijetí: 257

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Richard Lupoměský: „Ambicí našeho ústavu je propojovat techniku s prohlubováním ekonomického vzdělání. To mi poskytuje super zázemí, kde se můžu zdokonalovat v manažerských dovednostech a soft skills.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Vít Pošta
Mikroekonomická a makroekonomická témata zkoumá, vyučuje i aplikuje při řešení praktických problémů.
Ústav zajišťuje výuku bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management se specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu a to v češtině i v angličtině. Studenti si v nich mohou vybírat i odborná zaměření, například na finance, projektový management, řízení dodavatelského řetězce, procesní řízení nebo marketing. Programy se vyznačují důrazem na analytické dovednosti, přípravou na práci v mezinárodním prostředí a individuálním přístupem, upřednostňujícím kvalitu nad kvantitou. Nedílnou součástí studia je proto práce na projektech, účast odborníků z praxe, výuka vybraných předmětů v angličtině a pro řadu studentů i nejméně jeden zahraniční výjezd.