Ekonomika a management

Program Ekonomika a management připravuje kvalifikované odborníky pro pozice nižšího a středního managementu s velmi dobrými ekonomickými, manažerskými, jazykovými a komunikačními dovednostmi, chápající potřeby průmyslové praxe. Absolvujete povinné předměty, kde získáte nezbytné znalosti charakterizující studenta kvalitního vysokoškolského ekonomického programu v teoretických předmětech zahrnujících matematiku, statistiku a ekonomii. To je východiskem k rozvíjení klíčových znalostí a dovedností v profilujících oblastech, jako jsou management, podniková ekonomika, marketing, projektový management, řízení lidských zdrojů nebo management jakosti. Současně s tím se budete intenzivně zdokonalovat v angličtině a dosáhnete úrovně B2 Evropského referenčního rámce, umožňující studium a odbornou práci v cizím jazyce. Od třetího semestru si budete volit odborné povinně-volitelné předměty, jejichž vhodnou kombinací se můžete dále profilovat v konkrétní oblasti podnikového řízení, jako je například marketing, řízení lidských zdrojů, účetnictví nebo řízení podnikových procesů.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Výrobní podniky
 • Poradenství
 • Služby
 • Mezinárodní společnosti
 • Mezinárodní obchod

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Vít Pošta
Mikroekonomická a makroekonomická témata zkoumá, vyučuje i aplikuje při řešení praktických problémů.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 180 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B902

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 22.8.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 159


přijatí studenti: 134

Ústav ekonomiky a managementu zajišťuje výuku nově akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management (Economics and Management) a navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management se specializacemi Projektové řízení inovací (Innovation Project Management) a Řízení chemického průmyslu (Chemical Industry). Podílí se také na přípravě doktorského studijního programu Management udržitelného rozvoje (Sustainability Management). Od roku 2020 posílilo ústav více než šest desítek nových akademických pracovníků, z nichž většina dříve působila na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Je tak plně vybaven odbornými kapacitami pro naplňování svého poslání a pro další růst.