Inženýr chemických technologií

Tento program je vyučován v Univerzitním centru Litvínov. To lze ve vybraných termínech navštívit v rámci dnů otevřených dveří.

Studium zprostředkuje absolventům s pokročilé znalostmi v oblasti průmyslové chemie, chemické technologie a inženýrství, materiálových a environmentálních technologií v kontextu provozování, navrhování a řízení chemických výrob. Důraz je kladen na praktickou výuku, inženýrský, procesní a technologický charakter studia, ale zároveň i na garanci univerzálního přírodovědně-technického vzdělání s ohledem na širší uplatnění na pracovním trhu, schopnost projektové práce a samostatného řešení problémů. Do výuky jsou zapojeni odborníci z praxe a je využíváno Tréninkové centrem Unipetrol. Praktická projektová výuka probíhá také u dalších smluvních partnerů z aplikační sféry. Obecné znalosti a kompetence jsou během studia doplněny podrobnými profesními znalostmi ve vybraných oblastech organické či anorganické technologie, zpracování ropy a výroby paliv, výroby základních materiálů a environmentálních a ekonomických aspektů těchto výrob.

Uplatnění

 • Technolog v průmyslové chemii
 • Výzkumný a vývojový pracovník
 • Vedoucí provozů a vývojových poloprovozů
 • Kontrolní orgány a státní správa
 • Doktorské studium (nejen) na VŠCHT Praha

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Litvínov
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N109

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 1


přijatí studenti: 0


nesplnili podmínky přijetí: 1

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Miloslav Lhotka
Ve své vědecké činnosti se věnuje základnímu a aplikovanému výzkumu v oblasti anorganické technologie s důrazem na katalytické procesy.

Reference zaměstnavatele

Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT - FS ČVUT - ORLEN Unipetrol je umístěno v areálu Chempark v Litvínově Záluží. Jde pravděpodobně o první sídlo české veřejné univerzity v průmyslovém areálu, které nabízí unikátní propojení kvalitního vysokoškolského bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia s projekty, úkoly a výzvami výrobních provozů, v tomto případě rafinérsko-petrochemického komplexu. Univerzitní centrum Litvínov má k dispozici také ubytovací kapacity, které nabízí studentům.