Technologie vody

Voda je aktuálně mimořádně cennou komoditou, tomu odpovídá i zájem o absolventy programu Technologie vody. Znalosti z předcházejícího studia si rozšíříte o profilující předměty, jako například mikrobiologie v technologii vody, vodárenství, hydrobiologie, technické výpočty a modelování atd. Stanete se žádanými experty na procesy používané při přípravě pitné vody a čištění odpadních vod. Výuka je prakticky orientovaná a probíhá ve většině v laboratořích. Budete také připraveni na doktorské studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

Uplatnění

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 2 roky
  • kapacita studijního programu: 29 studentů
  • forma studia: Navazující magisterské studium
  • kód programu: N202

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 20


přijatí studenti: 17


nesplnili podmínky přijetí: 3

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Pavel Jeníček
Kromě zmrzliny, anaerobně stabilizovaného kalu a skoku o tyči se věnuje i tomu, jak může čistírna odpadních vod produkovat více energie, než kolik spotřebuje.
Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.