Udržitelnost a oběhové hospodářství

Studijní program Udržitelnost a oběhové hospodářství nabízí v Česku unikátní vzdělání zaměřené na studium zavádění principů udržitelnosti do praxe. Náplní studia jsou kromě nových předmětů jako je Surovinová bezpečnost, Produktová ekologie, Management udržitelnosti, Analýza materiálových toků i předměty s dlouhodobou tradicí na VŠCHT Praha zaměřené na technologie ochrany ovzduší, čištění odpadních vod i zpracování odpadů či na oběhové hospodářství a urban mining. Jelikož se odborník zaměřený na udržitelnost musí orientovat i v dalších disciplínách přesahujících technologický základ, je studium programu obohaceno i o předměty zaměřené na řízení podniků, environmentální management či komunikaci. Z těchto předmětů stojí za zmínku Podniková ekologie, Projektové řízení, Public relations, Management udržitelnosti lidských zdrojů. Studium programu Udržitelnost a oběhové hospodářství je pestré a zaměřené do budoucnosti.

Uplatnění

 • Manažer udržitelnosti (široké spektrum organizací – průmysl, potravinářství…)
 • Pracovník státní správy a samosprávy
 • Pracovník mezinárodních organizací
 • Sustainability analytik
 • Bankovní analytik environmentálních rizik
 • Konzultant udržitelného hospodářství

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 60 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N206

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 29


přijatí studenti: 24


nesplnili podmínky přijetí: 5

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Vladimír Kočí
Vladimír Kočí se věnuje environmentálním vědám a produktové ekologii. Ve svých projektech rozvíjí ekodesign a další nástroje snižování nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Reference zaměstnavatele

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.